Plán odborné přípravy

Plán

odborné přípravy a výcviku

JSDH  Ostrava – Hrabová na rok 2021

Na základě Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 57/2013, kterým se stanoví základní zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany a příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR, vyhlásil náměstek generálního ředitele HZS ČR pro IZS a operační řízení základní témata, která mají být v roce 2021 povinně proškolena v rámci pravidelné odborné přípravy členů jednotek SDH obcí a členů jednotek SDH podniků.

Témata školení mohou být změněna dle aktuálních podmínek. Školení a výcviky provádí velitelé dle domluvy, v případě jejich nepřítomnosti bude provedena údržba techniky, VP, OOPP a prostory HZ.

1.1.2021         Státní svátek – Nový rok

8.1.2021         Přezkoušení jednotky

15.1.2021       Provádění uživatelských kontrol a údržby prostředků uvedených v příloze č. 1 ŘTS Věcné prostředky TS ochranné pro hasiče ve výhradním užívání dle návodu výrobce a MK-TS/04-2017 Osobní ochranné prostředky pro hasiče ve výhradním užívání.

22.1.2021       Zásady pro jízdu vozidlem uplatňujícím právo přednostní jízdy
Dopravní nehodovost – seznámení se statistikou dopravní nehodovosti PT, postup při hlášení DN

29.1.2021       Údrzba techniky, VP, OOPP a prostory HZ

5.2.2021         Jízda za ztížených meteorologických podmínek

12.2.2021       Rozbory příčin vzniku požárů z pohledu důležitosti zachování stop vedoucích k zjištění příčiny vzniku požáru či k vyšetření trestného činu ze strany PČR DVD Stopy požáru

19.2.2021       Taktické a bezpečnostní zásady pro umísťování požární techniky na místě zásahu (u požáru, dopravní nehody, v blízkosti troleje pod napětím apod.);

26.2.2021       Údrzba techniky, VP, OOPP a prostory HZ

5.3.2021         Program PORT.ALL pro jednotky SDH obcí, práce s programem a naplňování databáze
BŘ ML 1O – Činnost jednotek při povodni

12.3.2021       Radiokomunikační systém PEGAS – bezpečnostní postupy (JPO s rádiovými prostředky DRS)

19.3.2021       Údrzba techniky, VP, OOPP a prostory HZ

26.3.2021       Provádění uživatelských kontrol a údržby prostředků uvedených v příloze č.1 ŘTS Věcné prostředky TS pro technické činnosti dle návodu výrobce a MK- TS/01A-2017 Nastavovací žebřík pro hasiče

2.4.2021         Státní svátek – Velký pátek

9.4.2021         Volací značky používané v rádiových sítích HZS ČR (JPO s rádiovými prostředky ARS nebo DRS)
Povinnosti obsluhy stanice (JPO s rádiovými prostředky ARS nebo DRS)

16.4.2021       Praktické použití IDP

23.4.2021       Údrzba techniky, VP, OOPP a prostory HZ

30.4.2021       Požární útok, práce s proudnicí č. 14 a 15 DR5

7.5.2021         BŘ ML 4T Odchyt a hubení vos, včel a sršňů

14.5.2021       Údrzba techniky, VP, OOPP a prostory HZ

21.5.2021       BŘ ML 3D – Dopravní nehody s velkým počtem zraněných osob

28.5.2021       CŘ ML 17DR3 – Nasazení proudů D;
CŘ ML 4četa – Rozvětvení na dopravním vedení

4.6.2021         Hašení lesních požárů (BŘ – ML č. 21/P, Konspekt odborné přípravy 1 – 3 – 03), Využití letecké techniky k leteckému hašení požárů lesních a travnatých porostů)

11.6.2021       Údrzba techniky, VP, OOPP a prostory HZ

18.6.2021       CŘ ML 5četa – Společná činnost při vytváření stanoviště pro plnění závěsného vaku vrtulníku

25.6.2021       Požární útok, práce s proudnicí č. 11 a 12 DR3

ČERVENEC/SRPEN

 • Taktické cvičení okrsku č.3
 • Přívodní vedení, dálková doprava vody na místo zásahu
 • Použití čerpadel a osvětlovací soupravy
 • Fyzická příprava
 • Údrzba techniky, VP, OOPP a prostory HZ
 • Sportovní příprava

3.9.2021         Pokyn generálního ředitele HZS ČR, kterým se stanoví základy provádění činností ve výšce a nad volnou hloubkou
Zásady činnosti ve výšce a nad volnou hloubkou, zásady zřizování lezeckých družstev a lezeckých skupin, odborná příprava a vybavení pro činnost ve výšce a nad volnou hloubkou

10.9.2021       Pokyn GŘ HZS ČR č. 60/2019, kterým se vydává CŘ JPO – Technický výcvik pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou, metodický list 1- 11

17.9.2021       Požární útok, č. 8 a 9 DR3

24.9.2021       Údrzba techniky, VP, OOPP a prostory HZ

1.10.2021       Nácvik otáčení a najíždění s PT do omezeného prostoru

8.10.2021       BŘ ML 25P – Hašení vodou elektrických zařízení a vedení pod napětím do 400v

15.10.2021     Údrzba techniky, VP, OOPP a prostory HZ

22.10.2021     Zdravotní příprava

29.10.2021     BŘ ML 4N – Nebezpečí ionizujícího záření;
BŘ ML 14N – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

5.11.2021       BŘ ML 9Ř – Prostředky řízení, komunikace na místě zásahu

12.11.2021     Údrzba techniky, VP, OOPP a prostory HZ

19.11.2021     STČ 11/IZS Chřipka ptáků – úkoly JSDHO

26.11.2021     BŘ ML 15N – Nebezpečí utonutí
BŘ ML 16N – Nebezpečí výbuchu

3.12.2021       BŘ ML 19N – Nebezpečí ztráty orientace

10.12.2021     Jízda za ztížených meteorologických podmínek

17.12.2021     Údrzba techniky, VP, OOPP a prostory HZ

31.12.2021     Ukončení výcvikového roku

Technici technické a chemické služby navíc

 • Základní rozdělení pěnidel, syntetická pěnidla, víceúčelová pěnidla, pěnidla na hašení polárních a nepolárních kapalin, fluorová a bezfluorová pěnidla. Účinky pěnidel na hašení požárů. Pěnidla používaná v jednotce PO. Zakázané látky v pěnidlech.
 • Správné uložení prostředků TS na požární technice (zejména prostředků pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou, osobních ochranných prostředků a prostředků první pomoci) dle ŘTS čl. 6 odst. (6) a (7).

Velitelé navíc

 • Cvičební řád jednotek PO – metodický list – 17DR3 Nasazení proudů D
 • Základní rozdělení pěnidel, syntetická pěnidla, víceúčelová pěnidla, pěnidla na hašení polárních a nepolárních kapalin, fluorová a bezfluorová pěnidla. Účinky pěnidel na hašení požárů. Pěnidla používaná v jednotce PO. Zakázané látky v pěnidlech.
 • All – základní přehled, pravidla pro práci v daném kraji, vyplňování osob, prostředků, techniky a (D)ZOZ
 • Seznámení s náplní funkce technik ochrany obyvatelstva a možnosti absolvovat kurz T OOB-16

Legenda: přeškrtnuto – proběhlo


Plán odborné přípravy na rok 2021

Plán odborné přípravy na rok 2020

Plán odborné přípravy na rok 2019

Plán odborné přípravy na rok 2018

Plán odborné přípravy na rok 2017

Plán odborné přípravy na rok 2016

Plán odborné přípravy na rok 2015

Plán odborné přípravy na rok 2013

Plán odborné přípravy na rok 2012

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *