Plán odborné přípravy

Plán

odborné přípravy a výcviku

JSDH  Ostrava – Hrabová na rok 2022

Na základě Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 57/2013, kterým se stanoví základní zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany a příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR, vyhlásil náměstek generálního ředitele HZS ČR pro IZS a operační řízení základní témata, která mají být v roce 2022 povinně proškolena v rámci pravidelné odborné přípravy členů jednotek SDH obcí a členů jednotek SDH podniků.

LedenHod.T/PKdoTéma
1.1TVBojový řád jednotek PO II – metodický list – 10O – Předání místa zásahu
2.1PNDTProcvičení použití dýchacího přístroje
3.1TV,HBOZP v operačním řízení (doporučena spolupráce s lektory HZS MSK)
4.5T,PV,HPráce na zamrzlé vodní hladině (Požární taktika – záchranné práce
1-2-05-4)
5.1TT,V,HBojový řád jednotek PO II – metodický list – 2N – Nebezpečí infekce
6.1TV,HBojový řád jednotek PO II – metodický list – 9Ř – Prostředky řízení, komunikace na místě zásahu
ÚnorHod.T/PKdoTéma
1.1TT,V,HBojový řád jednotek PO II – metodický list – 13N – Nebezpečí udušení
2.2TV,HBOZP v organizačním řízení + školení referentských řidičů (doporučna spolupráce s technikem BOZP zřizovatele)
3.1TT,S,V,HBojový řád jednotek PO II – metodický list – 1O Činnost jednotek při povodni
4.1TV,HBojový řád jednotek PO II – metodický list – 14O Usměrňování provozu na pozemních komunikacích
5.2TT,S,V,HObsluha, používání a údržba nových prostředků technické služby v jednotce, podle návodů k obsluze a vnitřních předpisů
6.1TT,S,V,HZákladní informace o koronaviru a onemocnění COVID-19: způsob přenosu, způsob ochrany, testy prokázání koronaviru v krvi, ochrana dýchacích cest, dekontaminace povrchů doprvních prostředků a objektů, opatření proti šíření viru.
BřezenHod.T/PKdoTéma
1.1TV,HBojový řád jednotek PO II – metodický list – 4D – Odstraňování následků dopravních nehod na pozemních komunikacích
2.1TT,S,VDopravní nehodovost – seznámení se statistikou dopravní nehodovosti PT, postup při hlášení DN
3.2T,PV,HPoskytování první pomoci na místě zásahu (SIAR 11/13)
4.1TS,V Cvičební řád jednotek PO – metodický list – 17DR3 Nasazení proudů D
5.2TS,V,HBojový řád jednotek PO II – metodický list – 22N – Nebezpečí výbuchu výbušných látek a pyrotechnických směsí
DubenHod.T/PKdoTéma
1.1TT,V,HBojový řád jednotek PO II – metodický list – 45P – Plynárenská zařízení. Plynovody a regulační stanice
2.1T/PT,S,VZásady pro jízdu vozidlem uplatňujícím právo přednostní jízdy
3.2TV,HOdchyt a hubení vos, včel a sršňů (BŘ ML 4/T)
4.1PNDTProcvičení použití dýchacího přístroje
5.2PV,HStavba protipovodňových hrází z pytlů plněných pískem (ML BŘ 4/Ob)
6.2PSNácvik otáčení a najíždění s PT do omezeného prostoru
KvětenHod.T/PKdoTéma
1.2TT,V,HBojový řád jednotek PO II – metodický list – 32P – Požáry s přítomností tlakových láhví s technickými stlačenými a zkapalněnými plyny
2.5TV,HPravidelná odborná příprava pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou (spolupráce s lektory HZS MSK)
3.1TV,HPožáry na polích (ML BŘ 18/P)
4.1TT,V,HBojový řád jednotek PO II – metodický list – 33P – Požáry s přítomností tlakových lahví s acetylénem
5.4PV,HNácvik disciplín požárního sportu, pořadová příprava (ML CŘ 15/PŘV)
ČervenHod.T/PKdoTéma
1.2TV,HKonspekt 2-07  Lesní požáry
2.1TV,HSeznámení s náplní funkce technik ochrany obyvatelstva a možnosti absolvovat kurz T OOB-16
3.4PV,HPravidelná odborná příprava pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou (spolupráce s lektory HZS MSK)
4.1TV,HPožáry zemědělských objektů (ML BŘ 28/P)
5.1T,PV,HZáchrana zvířat (ML BŘ 8/O)
6.1TSeznámení s aktualizovanými krizovými a havarijními plány
ČervenecHod.T/PKdoTéma
1.1TV,HBojový řád jednotek PO II – metodický list – 12L – Zásah při výskytu výbušných látek a výbušných předmětů před jejich iniciací
2.1TT,V,HZásady bezpečné a defenzivní jízdy pro jízdu vozidlem uplatňující právo předností jízdy
3.1TZásady postupu při zásahu u objektů střežených EPS připojenou na PCO KOPIS, Pokyn GŘ HZS ČR č. 40/2018 změněno 34/2019
4.4T,PV,HPráce na vodní hladině
5.1T,PV,HNebezpečí z ohrožení zvířaty (ML BŘ 20/N)
6.1PNDTProcvičení použití dýchacího přístroje
SrpenHod.T/PKdoTéma
1.1TT,S,V,HDRS – celostátní systémové skupinové komunikace (JPO s rádiovými prostředky DRS)
2.1TT,S,V,HARS – hlavní provozní kmitočet (JPO s rádiovými prostředky ARS)
3.1T,PT,S,V,HSignály pro dodávku vody
4.3T,PV,HVýcvik s žebříkem (ML CŘ 18/DR5)
5.2PV,HSeznámení s konkrétními hydranty zkoušenými HZS MSK v hasebním obvodu jednotky
6.1TT,S Zkoušky požárních čerpadel PT a VPPO
ZáříHod.T/PKdoTéma
1.1TT,VVymezení zodpovědnosti při plnění úkolů technické služby 
2.1TSeznámení s úkoly jednotky na úseku ochrany obyvatelstva dle Řádu výkonu služby v jednodkách HZS podniků, SDH obcí a SDH podniků. 
3.5PV,HPravidelná odborná příprava pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou (spolupráce s lektory HZS MSK)
4.4TV,HZáchrana zavalených a zasypaných osob (Konspekt 1-2-07)
5.1T,PV,HHydranty – druhy, značení, praktické použití
6.1TT,VProgram PORT.ALL pro jednotky SDH obcí, príce s programem a naplňování databáze
ŘíjenHod.T/PKdoTéma
1.1TS,V,HRádiová síť velitele zásahu (JPO s rádiovými prostředky ARS nebo DRS)
2.1TS,V Taktické a bezpečnostní zásady pro umisťování požární techniky na místě zásahu (u požáru, dopravní nehody, v blízkosti troleje pod napětím apod.)
3.1PNDTProcvičení použití dýchacího přístroje
4.1TV,HZáchrana pohřešovaných osob – pátrací akce v terénu (STČ 07/IZS)
5.1PV,HUstanovení o státní vlajce a praporu (ML CŘ 12/PRV)
6.1TT,S,V,HProvádění uživatelských kontrol pro zásahové společné ochranné prostředky
ListopadHod.T/PKdoTéma
1.1TS,V,HRozbory příčin vzniku požárů z pohledu důležitosti zachování stop vedoucích k zjištění příčiny vzniku požáru či k vyšetření trestného činu ze strany PČR; DVD Stopy požáru
2.5TPilařiPráce s motorovou pilou (SIAŘ 11/14)
3.1TV,HHašení požáru s přítomností tlakových lahví s technickými stlačenými a zkapalněnými plyny (ML BŘ 32/P)
4.1TV,HZásady součinnosti velitelů zásahů a vyšetřovatelů požárů na místě požáru a při předávání informací 
5.1PV,HČestná jednotka při zvláštních příležitostech (ML CŘ 13/PŘV)
ProsinecHod.T/PKdoTéma
1.3TT,S,VJízda za ztížených meteorologických podmínek 
2.3PPilařiPráce s motorovou pilou
3.4TV,HOvěření odborné přípravy
4.1TT,S,V,HProvádění uživatelských kontrol pro základní věcné prostředky

Legenda:
přeškrtnuto – proběhlo
T – teorie, P – praxe
NDT – Nositel dýchací techniky, H – Hasič, technik, strojník, S – Strojník, T – Technik, V – Velitel


Plán odborné přípravy na rok 2022

Plán odborné přípravy na rok 2021

Plán odborné přípravy na rok 2020

Plán odborné přípravy na rok 2019

Plán odborné přípravy na rok 2018

Plán odborné přípravy na rok 2017

Plán odborné přípravy na rok 2016

Plán odborné přípravy na rok 2015

Plán odborné přípravy na rok 2013

Plán odborné přípravy na rok 2012

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *