Plán odborné přípravy

Plán

odborné přípravy a výcviku

JSDH  Ostrava – Hrabová na rok 2018

 

Na základě Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 57/2013, kterým se stanoví základní zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany a příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR, vyhlásil náměstek generálního ředitele HZS ČR pro IZS a operační řízení základní témata, která mají být v roce 2017 povinně proškolena v rámci pravidelné odborné přípravy členů jednotek SDH obcí a členů jednotek SDH podniků.

Vypracoval: David Krátký                    Schválil: Ing. Milan Minář

VD JSDH                                          V JSDH

 

Datum:
Téma:
Školitel:

05.1.2018
Konspekt odborné přípravy 1 – 2 – 08 Pořizování záznamů,
poskytování informací z místa zásahu, mlčenlivost.
Minář M.
Program PORT.ALL pro jednotky SDH obcí, práce s programem a naplňování databáze.
Minář M.
Dopravní nehodovost – seznámení se statistikou dopravní nehodovosti PT, postup při hlášení DN.
Krátký D.

12.1.2018
Příprava společenské místnosti na valnou hromadu
XXXXXX

19.1.2018
Příprava Plesu 2018
XXXXXX

26.1.2018
Údržba
Mintěl J.

02.2.2018
Metodický list č. 10 kapitoly L Havárie ohrožující vody. Ropné havárie
Minář M.
Metodický list č. 11 kapitoly L Ropné havárie – norné stěny
Minář M.
Metodický list č. 16 kapitoly L Únik chloru
Krátký D.

09.2.2018
Údržba
Mintěl J.

16.2.2018
ML č. 23 P Požáry a havárie otevřených technologických zařízení
Mintěl J.
ML č. 26 P Požáry skládek tuhých odpadů
Doležálek M.
ML č. 30 P Požáry hořlavých kapalin v nadzemních nádržích
Krátký D.

23.2.2018
Praktické použití Individuálního Dýchacího Přístroje
Krátký D.

02.3.2018
ML č. 21 kapitoly N Nebezpečí na železnici
ML č. 3 kapitoly S Zásah na hnacích železničních kolejových vozidlech
ML č. 4 kapitoly S Zásah na tažených železničních kolejových vozidlech
ML č. 5 kapitoly S Zásah pod trakčním vedením
Troup Š.

09.3.2018
Údržba
Mintěl J.

16.3.2018
Složení a vztyčení nastavovacího žebříku.
Doležálek M.

23.3.2018
ML č. 16 kapitoly N Nebezpečí výbuchu
Doležálek M.
ML č. 33 P Požáry s přítomností tlakových láhví s acetylénem
Mintěl J.
ML č. 22 N Nebezpečí výbuchu výbušných látek a pyrotechnických smě­sí
ML č. 45 P Plynárenská zařízení. Plynovody a regulační stanice Krátký D.

30.3.2018
STATNÍ SVÁTEK – Velký pátek.
XXXXXX

06.4.2018
Nácvik otáčení a najíždění s PT do omezeného prostoru
Krátký D.

13.4.2018
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
XXXXXX

20.4.2018
Požární útok, práce s proudnicí. č. 16 a 17 DR5, č. 11 a 12 DR3
Doležálek M.

27.4.2018
Požární útok, práce s proudnicí. č. 18 a 19 DR5, č. 16 DR3
Krátký D.

04.5.2018
ML č 4 / T Odchyt a hubení vos, včel a sršňů
Minář M.

11.5.2018
Údržba
Mintěl J.

18.5.2018
Dálková doprava vody na místo zásahu
Mintěl J.
Přívodní vedení savicemi
Mintěl J.

25.5.2018
Obecné zásady při zásahu s přítomností NL
Doležálek M.
ML č. 6 kapitoly L Dekontaminace, dekontaminační prostor
Krátký D.
ML č. 7 kapitoly L Dekontaminace zasahujících.
Krátký D.

01.6.2018
Zdravotní příprava.
Krátký D.

08.6.2018
Obsluha přidělených radiokomunikačních prostředků
Doležálek M.
Náhradní způsoby předávání zpráv, signály.
Doležálek M.

15.6.2018
Třídění velkého počtu zraněných metodou START.
Krátký D.

22.6.2018
Údržba
Mintěl J.

29.6.2018
Zdravotní příprava. 3x scénáře
Krátký D.

V měsících červenec a srpen bude probíhat praktický výcvik,
nácvik pož.sportu a to za příznivých povětrnostních podmínek.

07.9.2018
ML N/1 – Nebezpečí fyzického vyčerpání
Mintěl J.
ML N/2 – Nebezpečí infekce
Doležálek M.
ML N/3 – Nebezpečí intoxikace
Krátký D.

14.9.2018
Používání OOP při zásahu včetně IDP
Krátký D.

21.9.2018
Obsluha, používání a údržba nových prostředků technické služby
v jednotce, podle návodů k obsluze a vnitřních předpisů
Mintěl J.

28.9.2018
STÁTNÍ SVÁTEK – Den české státnosti
XXXXXX

05.10.2018
Koncept 1-1- 5 Produkty hoření
Krátký D.

12.10.2018
Zdravotní příprava
Krátký D.

19.10.2018
Údržba
Mintěl J.

26.10.2018
Bude toplněno
Mintěl J.

02.11.2018
Kontrola VDP před použitím, průměrná spotřeba vzduchu s IDP,
výpočet ochranné doby IDP
Krátký D.

09.11.2018
Taktické a bezpečnostní zásady pro umísťování požární techniky
na místě zásahu (u požáru, dopravní nehody, v blízkosti troleje
pod napětím apod.)
Krátký D.

16.11.2018
ML č. 5/T Vstup do obydlí a jiných uzavřených prostor při zásahu
Doležálek M.

23.11.2018
Údržba
Mintěl J.

30.11.2018
Fyzická příprava
Mintěl J.

07.12.2018
Praktické použití osvětlovací soupravy a čerpadel.
Krátký D.

14.12.2018
Přezkoušení a vyhodnocení odborné přípravy
Krátký D.

21.12.2018
Údržba
Mintěl J.

28.12.2018
Ukončení výcvikového roku
Minář M.

Odborná příprava bude probíhat na sále hasičské zbrojnice. Fyzická příprava bude probíhat
v tělocvičně ZŠ Paskovská 46, Ostrava – Hrabová.
Témata školení mohou být změněna dle aktuálních podmínek.

ÚDRŽBA TECHNIKY, VĚCNÝCH PROSTŘEDKŮ A VNITŘNÍCH PROSTOR
VOLNÝ DEN
TEORETICKÁ PŘÍPRAVA
PRAKTICKÁ PŘÍPRAVA

Velké cvičení VÍTKOVICE 2018 (DUBEN 2018)
ML Cvičebního řádu jednotek PO – technický výcvik č. 16 a 17 DR5, č. 11 a 12 DR3
ML Cvičebního řádu jednotek PO – technický výcvik č. 18 a 19 DR5, č. 16 DR3

Velitelé navíc

 • Hašení lesních požárů (BŘ – ML č. 21/P, Konspekt odborné přípravy 1 – 3 – 03 Využití letecké techniky k leteckému hašení požárů lesních a travnatých porostů)
 • Statistické sledování událostí, platby
  1. zásah (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně),
  2. zásah s úhradou (zákon č. 239/2000 Sb., o IZS),
  3. zásah u dopravní nehody s paušální úhradou nákladů zásahu (zákon č. 238/2000 Sb., o HZS ČR, nařízení vlády č. 263/2013 Sb.),
  4. poskytování pohotovostní a jiné služby nebo práce za úhradu vynaložených nákladů (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně), včetně rozlišení evidence ve statistickém sledování událostí na zásahy (zadané cestou ZOZ) anebo činnosti (zadané cestou ZOČ)
 •  Pokyn GŘ HZS ČR č. 56/2014, kterým se stanovují vybrané statisticky sledované úkoly plněné hasičskými záchrannými sbory krajů, vydávají vzory formulářů a komentáře k jejich jednotnému vyplnění
 • Návod k vypracování a použití „Dílčí zprávy o zásahu“, „Zprávy o zásahu“ a „Zprávy o činnosti“ dle čl. 9 Pokynu GŘ HZS ČR č. 37/2015, kterým se stanoví pravidla statistického sledování mimořádných událostí, zásahové a ostatní činnosti JPO a
  činnosti OPIS HZS ČR a dokumentace o vedení zásahů

Plán odborné přípravy na rok 2018

Plán odborné přípravy na rok 2017

Plán odborné přípravy na rok 2016

Plán odborné přípravy na rok 2015

Plán odborné přípravy na rok 2013

Plán odborné přípravy na rok 2012

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *