Plán odborné přípravy

Plán

odborné přípravy a výcviku

JSDH  Ostrava – Hrabová na rok 2020

Na základě Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 57/2013, kterým se stanoví základní zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany a příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR, vyhlásil náměstek generálního ředitele HZS ČR pro IZS a operační řízení základní témata, která mají být v roce 2020 povinně proškolena v rámci pravidelné odborné přípravy členů jednotek SDH obcí a členů jednotek SDH podniků.

Vypracoval: David Krátký (VD JSDH)
Schválil: Ing. Milan Minář (V JSDH)

Hasiči

 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – Ř7 Organizace místa zásahu
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – P21 Lesní požáry
 • Nastupování do vozidla při výjezdu jednotky PO a připojování přívěsů
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 1D
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 5D
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 6D
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 10N
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 11N
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 12N
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 13N
 • Taktické a bezpečnostní zásady pro umísťování požární techniky na místě zásahu (u požáru, dopravní nehody, v blízkosti troleje pod napětím apod.)
 • Obsluha používaných radiokomunikačních prostředků
 • Rádiová komunikace s OPIS a ostatními JPO
 • Seznámení s náplní funkce technik ochrany obyvatelstva a možnosti absolvovat kurz T OOB-16
 • Rozbory příčin vzniku požárů z pohledu důležitosti zachování stop vedoucích k zjištění příčiny vzniku požáru či k vyšetření trestného činu ze strany PČR

Technici strojní služby

 • Doplněk X – Bezpilotní systémy k Leteckému předpisu L2 – Pravidla létání*
 • Taktické a bezpečnostní zásady pro umísťování požární techniky na místě zásahu (u požáru, dopravní nehody, v blízkosti troleje pod napětím apod.)
 • Zásady pro jízdu vozidlem uplatňujícím právo přednostní jízdy
 • Dopravní nehodovost – seznámení se statistikou dopravní nehodovosti PT, postup při hlášení DN
 • Obsluha používaných radiokomunikačních prostředků
 • Port.All – základní přehled, pravidla pro práci v daném kraji, vyplňování osob, prostředků, techniky a (D)ZOZ

Technici chemické a technické služby

 • Doplněk X – Bezpilotní systémy k Leteckému předpisu L2 – Pravidla létání*
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 1D
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 5D
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 6D
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 10N
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 11N
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 12N
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 13N
 • Obsluha používaných radiokomunikačních prostředků
 • Port.All – základní přehled, pravidla pro práci v daném kraji, vyplňování osob, prostředků, techniky a (D)ZOZ

Strojníci

 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – Ř7 Organizace místa zásahu
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – P21 Lesní požáry
 • Nastupování do vozidla při výjezdu jednotky PO a připojování přívěsů
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 1D
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 5D
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 6D
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 10N
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 11N
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 12N
 • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 13N
 • Taktické a bezpečnostní zásady pro umísťování požární techniky na místě zásahu (u požáru, dopravní nehody, v blízkosti troleje pod napětím apod.)
 • Zásady pro jízdu vozidlem uplatňujícím právo přednostní jízdy
 • Dopravní nehodovost – seznámení se statistikou dopravní nehodovosti PT, postup při hlášení DN
 • Obsluha používaných radiokomunikačních prostředků
 • Rádiová komunikace s OPIS a ostatními JPO
 • Rozbory příčin vzniku požárů z pohledu důležitosti zachování stop vedoucích k zjištění příčiny vzniku požáru či k vyšetření trestného činu ze strany PČR

Velitelé

  • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – Ř7 Organizace místa zásahu
  • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – P21 Lesní požáry
  • Nastupování do vozidla při výjezdu jednotky PO a připojování přívěsů
  • Doplněk X – Bezpilotní systémy k Leteckému předpisu L2 – Pravidla létání*
  • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 1D
  • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 5D
  • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 6D
  • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 10N
  • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 11N
  • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 12N
  • Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 13N
  • Konspekt odborné přípravy – Plynárenská zařízení – Taktika zásahu při mimořádných událostech spojených s rizikem úniku zemního plynu
  • Taktické a bezpečnostní zásady pro umísťování požární techniky na místě zásahu (u požáru, dopravní nehody, v blízkosti troleje pod napětím apod.)
  • Zásady pro jízdu vozidlem uplatňujícím právo přednostní jízdy
  • Dopravní nehodovost – seznámení se statistikou dopravní nehodovosti PT, postup při hlášení DN
  • Obsluha používaných radiokomunikačních prostředků
  • Rádiová komunikace s OPIS a ostatními JPO
  • Seznámení s náplní funkce technik ochrany obyvatelstva a možnosti absolvovat kurz T OOB-16
  • Pokyn GŘ HZS ČR č. 52/2016, kterým se stanoví postup pro hlášení závažných mimořádných událostí a krizových situací a podávání pravidelných denních informací o požárech a činnosti jednotek PO (č. 52/2016)
  • Port.All – základní přehled, pravidla pro práci v daném kraji, vyplňování osob, prostředků, techniky a (D)ZOZ
  • Návod k vypracování a použití „Dílčí zprávy o zásahu“, „Zprávy o zásahu“ a „Zprávy o činnosti“ dle čl. 9 Pokynu GŘ HZS ČR č. 37/2015, kterým se stanoví pravidla statistického sledování mimořádných událostí, zásahové a ostatní činnosti JPO a činnosti OPIS HZS ČR a dokumentace o vedení zásahů
  • Rozbory příčin vzniku požárů z pohledu důležitosti zachování stop vedoucích k zjištění příčiny vzniku požáru či k vyšetření trestného činu ze strany PČR
  • Zásady postupu při zásahu u objektů střežených EPS připojenou na PCO KOPIS, pokyn č. 40/2018

Legenda: přeškrtnuto – proběhlo


Plán odborné přípravy na rok 2019

Plán odborné přípravy na rok 2018

Plán odborné přípravy na rok 2017

Plán odborné přípravy na rok 2016

Plán odborné přípravy na rok 2015

Plán odborné přípravy na rok 2013

Plán odborné přípravy na rok 2012

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *