Plán odborné přípravy

Plán

odborné přípravy a výcviku

JSDH  Ostrava – Hrabová na rok 2019

 

Na základě Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 57/2013, kterým se stanoví základní zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany a příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR, vyhlásil náměstek generálního ředitele HZS ČR pro IZS a operační řízení základní témata, která mají být v roce 2019 povinně proškolena v rámci pravidelné odborné přípravy členů jednotek SDH obcí a členů jednotek SDH podniků.

Vypracoval: David Krátký (VD JSDH)
Schválil: Ing. Milan Minář (V JSDH)

 

Datum:
Téma:
Školitel:

04.1.2019
Přezkoušení a vyhodnocení odborné přípravy
Krátký D.

11.1.2019       
Taktické a bezpečnostní zásady pro umisťování požární techniky na místě zásahu.
Krátký D.
Jízda za ztížených meteorologických podmínek, Dopravní nehodovost – seznámení s problematikou dopravní nehodovosti PT, postup při hlášení DN.
Krátký D.           

18.1.2019
Údržba a příprava společenské místnosti na valnou hromadu       
Mintěl J.

25.1.2019
Údržba společenské místnosti po valné hromadě
Mintěl J.

01.2.2019
Údržba
Krátký D.

08.2.2019
Zdravotní příprava
Krátký D.

15.2.2019
ML č. 21 P Hašení lesních požárů – Využití letecké techniky
Mintěl J.
ML č. 48 P Požáry fotovoltaických systémů
Doležálek M.
ML č. 45 P Plynárenská zařízení
Krátký D.

22.2.2019
Praktické použití Individuálního Dýchacího Přístroje
Krátký D.

01.3.2019
Údržba
Mintěl J.

08.3.2019
ML č. N1 – Fyzického vyčerpání
Mintěl J.
N3 – Nebezpečí intoxikace
Doležálek M.
N5 – Nebezpečí opaření
Krátký D.
N8 – Nebezpečí poleptání                                                             Doležálek M.
N9 – Nebezpečí popálení
Krátký D.

15.3.2019
Výstup na nastavovací žebřík a vytvoření útočného proudu „C“       Doležálek M.

22.3.2019
Odškodňování úrazů při zásahu
Minář M.
Seznámení s úkoly jednotky na úseku ochrany obyvatelstva
Minář M.

29.3.2019
Úkoly hasiče na místě zásahu
Krátký D.
Použití osobních ochranných prostředků při zásahu
Doležálek M.

05.4.2019
Vytvoření čerpacího stanoviště při dálkové dopravě vody
Mintěl J.
Signály pro dodávku vody
Mintěl J.

12.4.2019
Údržba
Mintěl J.

19.4.2019
STATNÍ SVÁTEK – Velký pátek
XXXXXX

26.4.2019
Požární útok, práce s proudnicí. č. 18 a 19 DR5, č. 16 DR3
Krátký D.

03.5.2019
ML č 4 / T Odchyt a hubení vos, včel a sršňů
Minář M.
Program PORT.ALL pro jednotky SDH obcí, práce s programem a naplňování databáze
Minář M.       

10.5.2019
Dálková doprava vody na místo zásahu
Krátký D.

17.5.2019
Údržba
Mintěl J.

24.5.2019
Obecné zásady při zásahu s přítomností NL
Krátký D.
ML č. 6 kapitoly L Dekontaminace, dekontaminační prostor
Krátký D.
ML č. 7 kapitoly L Dekontaminace zasahujících
Krátký D.

31.5.2019
Obsluha používaných radiokomunikačních prostředků
Doležálek M.
Rádiová komunikace s OPIS a ostatními JPO
Doležálek M.

07.6.2019
Sebejištění, základní prvky sebezáchrany (včetně nouzových způsobů slanění), použití základních uzlů, použití základních prostředků pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou
Krátký D.
Body záchrany – seznámení
Krátký D.

14.6.2019
Třídění velkého počtu zraněných metodou START
Krátký D.

21.6.2019
Údržba
Mintěl J.

28.6.2019
Používání OOP při zásahu včetně IDP
Krátký D.

V měsících červenec a srpen bude probíhat praktický výcvik, nácvik požárního sportu a to za příznivých povětrnostních podmínek. 

06.9.2019
Konspekt 1–2–08, Pořizování záznamů, poskytování informací z místa zásahu, mlčenlivost
Minář M.
Zásady součinnosti velitelů zásahů a vyšetřovatelů požárů na místě požáru a při předávání informací
Minář M.
Rozbory příčin vzniku požárů z pohledu důležitosti zachování stop vedoucích k zjištění příčiny vzniku požáru či k vyšetření trestného činu ze strany PČR; DVD Stopy požáru
Minář M.

13.9.2019
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Krátký D.  

20.9.2019
Obsluha, používání a údržba nových prostředků technické služby v jednotce, podle návodů k obsluze a vnitřních předpisů
Mintěl J.   

27.9.2019
Námětové cvičení HALDA
Krátký D.

04.10.2019
Výstražné symboly chemických látek přípravků ADR
a) třídy nebezpečných věcí,
b) identifikační číslo nebezpečnosti – Kemler kód
c) bezpečnostní značky 
Barevné značení tlakových lahví pro průmyslové a medicinální použití
Krátký D.   

11.10.2019
Zdravotní příprava
Krátký D.

18.10.2019
Údržba
Mintěl J.

25.10.2019
Psychologická příprava
Krátký D.        

01.11.2019
Kontrola VDP před použitím, průměrná spotřeba vzduchu s IDP, výpočet ochranné doby IDP
Krátký D.

08.11.2019
Taktické a bezpečnostní zásady pro umísťování požární techniky na místě zásahu (u požáru, dopravní nehody, v blízkosti troleje pod napětím apod.)
Krátký D.

15.11.2019
Dopravní vedení s rozdělovačem před budovou a útočný proud po schodišti do prvního podlaží
Krátký D.

22.11.2019
Údržba
Mintěl J.

29.11.2019
Fyzická příprava
Mintěl J.

06.12.2019
ML č. 5D – Dopravní nehoda vozidla na CNG a LPG
Krátký D.
ML č. 6D – Vozidla s hybridním pohonem
Krátký D.

13.12.2019
Přezkoušení a vyhodnocení odborné přípravy
Krátký D.

20.12.2019
Údržba
Mintěl J.   

27.12.2019
Ukončení výcvikového roku
Minář M.

 

Odborná příprava bude probíhat na sále hasičské zbrojnice. Fyzická příprava bude probíhat v tělocvičně ZŠ Paskovská 46, Ostrava  – Hrabová.
Témata školení mohou být změněna dle aktuálních podmínek.

 

ÚDRŽBA TECHNIKY, věcných prostředků a vnitřních prostor

VOLNÝ DEN

TEORETICKÁ PŘÍPRAVA

PRAKTICKÁ PŘÍPRAVA

 

Velitelé navíc

  • Návod k vypracování a použití „Dílčí zprávy o zásahu“, „Zprávy o zásahu“ a „Zprávy o činnosti“ dle čl. 9 Pokynu GŘ HZS ČR č. 37/2015, kterým se stanoví pravidla statistického sledování mimořádných událostí, zásahové a ostatní činnosti JPO a činnosti OPIS HZS ČR a dokumentace o vedení zásahů
  • Statistické sledování událostí, platby
    • 1. zásah (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně),
    • 2. zásah s úhradou (zákon č. 239/2000 Sb., o IZS),
    • 3. poskytování pohotovostní a jiné služby nebo práce za úhradu vynaložených nákladů (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně), včetně rozlišení evidence ve statistickém sledování událostí na zásahy (zadané cestou ZOZ)
  • Zásady postupu při zásahu u objektů střežených EPS připojenou na PCO KOPIS, pokyn č. 40/2018

Plán odborné přípravy na rok 2019

Plán odborné přípravy na rok 2018

Plán odborné přípravy na rok 2017

Plán odborné přípravy na rok 2016

Plán odborné přípravy na rok 2015

Plán odborné přípravy na rok 2013

Plán odborné přípravy na rok 2012

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *