Plán odborné přípravy

Plán

odborné přípravy a výcviku

JSDH  Ostrava – Hrabová na rok 2024

Na základě Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 57/2013, kterým se stanoví základní zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany a příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR, vyhlásil náměstek generálního ředitele HZS ČR pro IZS a operační řízení základní témata, která mají být v roce 2024 povinně proškolena v rámci pravidelné odborné přípravy členů jednotek SDH obcí a členů jednotek SDH podniků.

Vypracoval: Michael Lednický – Velitel družstva
Schválil: Ing. Milan Minář – Velitel jednotky

Témata školení mohou být změněna dle aktuálních podmínek. Školení a výcviky provádí velitelé dle domluvy, v případě jejich nepřítomnosti bude provedena údržba techniky, VP, OOPP a prostory HZ. Odbornou přípravu provádí velitel, popřípadě technik nebo velitelem pověřený hasič.

5.1.2024 (B) Údržba techniky, VP, OOPP a prostory HZ
Martin Doležálek

12.1.2024 (C) BOZP, Přezkoušení jednotky
Michael Lednický

19.1.2024 (A) Obsluha, používání a údržba nových prostředků technické služby v jednotce PO podle návodů k obsluze
Roman Skřípek

26.1.2024 (B) Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 7 / P Mráz
Martin Doležálek

2.2.2024 (C) Jízda za ztížených meteorologických podmínek
Jaroslav Mintěl

9.2.2024 (A) Bezpečnostní procesy v radiokomunikačním systému PEGAS
Michael Lednický

16.2.2024 (B) Údržba techniky, VP, OOPP a prostory HZ
Bc. David Krátký

23.2.2024 (C) Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 12O Uvedení jednotky do akceschopnosti po příjezdu z místa zásahu Vymezení zodpovědnosti a dílčích úkolů na úseku technické služby – dle Čl. 15 Řádu výkonu služby v jednotkách HZS podniku, SDH obcí a SDH podniku
Roman Skřípek

1.3.2024 (A) Pořizování záznamů, poskytování informací z místa zásahu, mlčenlivost
Martin Doležálek

8.3.2024 (B) Volací značky používané v rádiových sítích HZS ČR (JPO vybavená ARS nebo DRS)
Michael Lednický

15.3.2024 (C) Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 11N Nebezpečí přehřátí Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 17N Nebezpečí zřícení konstrukcí
Bc. David Krátký

22.3.2024 (A) Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 4Ř Štáb velitele zásahu Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 5Ř Velitel úseku, velitel sektoru Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 5Ř Velitel úseku, velitel sektoru
Bc. David Krátký

29.3.2024 (B) velký pátek

5.4.2024 (C) Uživatelská kontrola izolačního dýchacího přístroje Bojový řád
Michael Lednický

7/T: Havarijní kácení dřevin
Bc. David Krátký

12.4.2024 (A) Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 2P Požární obrana Cvičební řád jednotek PO – metodický list – 1OBEC Obecné zásady při provádění bojových rozvinutí
Martin Doležálek

19.4.2024 (B) Metodika činnosti ve VVH – základní činnosti (www.roperescue.cz)
Lukáš Doležálek

26.4.2024 (C) Údržba techniky, VP, OOPP a prostory HZ
Michael Lednický

3.5.2024 (A) BŘ ML 4T Odchyt a hubení vos, včel a sršňů Program PORT.ALL pro jednotky SDH obcí, práce s programem a naplňování databáze
Ing. Milan Minář

10.5.2024 (B) Konspekt 1-3-03 Využití letecké techniky k leteckému hašení požárů lesních a travnatých porostů
Bc. David Krátký

17.5.2024 (C) Praktické použití IDP v polygonu
Michael Lednický

24.5.2024 (A) Zdravotní příprava ABCDE postup, KPR, AED, prostředky ve výbavě
Michael Lednický

31.5.2024 (B) Údržba techniky, VP, OOPP a prostory HZ
Ing. Milan Minář

7.6.2024 (C) Cvičební řád jednotek PO – metodický list – 5ČETA Společná činnost při vytváření stanoviště pro plnění závěsného vaku vrtulníku
Bc. David Krátký

14.6.2024 (A) DRS – celostátní systémové skupinové komunikace (JPO s rádiovými prostředky DRS)
Martin Doležálek

21.6.2024 (B) Práce s proudnicí při požárech v uzavřeném prostoru BŘ 21/P Lesní požáry BŘ 18/P Požáry na polích
Bc. David Krátký

ČERVENEC/SRPEN

· Taktické cvičení okrsku č.3
· Přívodní vedení, dálková doprava vody na místo zásahu
· Použití čerpadel a osvětlovací soupravy
· Fyzická příprava

6.9.2024 (A) Tlakové láhve s technickými plyny a kapalinami – zásady bezpečného zacházení, nebezpečí výbuchu, stavové veličiny a základní závislost mezi tlakem, objemem náplně a teplotou.
Bc. David Krátký

13.9.2024 (B) Cvičební řád 14/DR5: Výcvik se čtyřdílným nastavovacím žebříkem; Výcvik s vysunovacím žebříkem
Martin Doležálek

20.9.2024 (C) Zkoušky požárních čerpadel PT a VPPO Bojový řád 7/S: Hašení hromad nebo barikád pomocí hasicí lišty v případě bezpečnostních opatření
Bc. David Krátký

27.9.2024 (A) Údržba techniky, VP, OOPP a prostory HZ
Jaroslav Mintěl

4.10.2024 (B) Cvičební řád 1/VÝŠ: Základy lanové techniky, uzly Cvičební řád 4/VÝŠ: Slanění Cvičební řád 6/VÝŠ: Povely a signály při práci ve výškách a nad volnou hloubkou
Lukáš Doležálek

11.10.2024 (C) Zdravotní příprava BŘ 10/S Jednání s osobou se sebevražednými úmysly BŘ 11/S Třídění velkého počtu zraněných metodou START
Michael Lednický

18.10.2024 (A) BŘ 14/P Požáry garáží CŘ 17/DR5 První proud do podzemí Nasazení přetlakové ventilace
Martin Doležálek

25.10.2024 (B) Údržba techniky, VP, OOPP a prostory HZ
Martin Doležálek

1.11.2024 (C) Nácvik otáčení a najíždění s PT do omezeného prostoru
Jaroslav Mintěl

8.11.2024 (A) Zásady bezpečného oblékání a svlékání jednorázových protichemických oděvů BŘ 2/L Činnost hasičů v nástupním prostoru BŘ 6/L Dekontaminační prostor
Ing. Milan Minář

15.11.2024 (B) Dopravní nehodovost – seznámení se statistikou dopravní nehodovosti PT, postup při hlášení DN Zásady bezpečné a defenzivní jízdy pro jízdu vozidlem uplatňující právo předností jízdy
Jaroslav Mintěl

22.11.2024 (C) ARS – hlavní provozní kmitočet (JPO s rádiovými prostředky ARS)
Martin Doležálek

29.11.2024 (A) Údržba techniky, VP, OOPP a prostory HZ
Michael Lednický

6.12.2024 (B) Výcvik OMP
Bc. David Krátký

13.12.2024 (C) Seznámení s náplní funkce technik ochrany obyvatelstva a možnosti absolvovat kurz T OOB-16 Požární útok, požární obrana
Ing. Milan Minář

20.12.2024 (A) Taktické a bezpečnostní zásady pro umísťování požární techniky na místě zásahu (u požáru, dopravní nehody, v blízkosti troleje pod napětím apod.) Zásady bezpečné jízdy PT s přívěsem
Bc. David Krátký

27.12.2024 (B) Ukončení výcvikového roku

Legenda:
přeškrtnuto – proběhlo


Plány odborných příprav z minulých let

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *