Plán odborné přípravy

Plán

odborné přípravy a výcviku

JSDH  Ostrava – Hrabová na rok 2023

Na základě Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 57/2013, kterým se stanoví základní zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany a příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR, vyhlásil náměstek generálního ředitele HZS ČR pro IZS a operační řízení základní témata, která mají být v roce 2023 povinně proškolena v rámci pravidelné odborné přípravy členů jednotek SDH obcí a členů jednotek SDH podniků.

Vypracoval: Martin Doležálek
Velitel družstva 

Schválil: Ing. Milan Minář
Velitel jednotky

Témata školení mohou být změněna dle aktuálních podmínek. Školení a výcviky provádí velitelé dle domluvy, v případě jejich nepřítomnosti bude provedena údržba techniky, VP, OOPP a prostory HZ.

6.1.2023         Údržba techniky, VP, OOPP a prostory HZ
BOZP
Mintěl J.

13.1.2023       Přezkoušení jednotky
Krátký D.

20.1.2023       Bezpečnostní procesy v radiokomunikačním systému PEGAS
Minář M.

27.1.2023       Pořizování záznamů, poskytování informací z místa zásahu, mlčenlivost
Minář M.

3.2.2023         Jízda za ztížených meteorologických podmínek 
Krátký D.

10.2.2023       Volací značky používané v rádiových sítích HZS ČR (JPO vybavená ARS nebo DRS)
Doležálek M.

17.2.2023       Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 12O Uvedení jednotky do akceschopnosti po příjezdu z místa zásahu
Vymezení zodpovědnosti a dílčích úkolů na úseku technické služby – dle Čl. 15 Řádu výkonu služby v jednotkách HZS podniku, SDH obcí a SDH podniku
Minář M.

24.2.2023       Údržba techniky, VP, OOPP a prostory HZ
Krátký D.

3.3.2023         Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 11N Nebezpečí přehřátí
Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 17N Nebezpečí zřícení konstrukcí
Minář M.

10.3.2023       Uživatelská kontrola izolačního dýchacího přístroje
Bojový řád 7/T: Havarijní kácení dřevin
Krátký D.

17.3.2023       Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 2P Požární obrana
Cvičební řád jednotek PO – metodický list – 1OBEC Obecné zásady při provádění bojových rozvinutí
Mintěl J.

24.3.2023       Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 4Ř Štáb velitele zásahu
Bojový řád jednotek PO II – metodický list – 5Ř Velitel úseku, velitel sektoru
Doležálek M.

31.3.2023       Údržba techniky, VP, OOPP a prostory HZ
Mintěl J.

7.4.2023         Státní svátek – Velký pátek
Minář M.

14.4.2023       Praktické použití IDP v polygonu
Krátký D.

21.4.2023       Konspekt 1-3-03 Využití letecké techniky k leteckému hašení požárů lesních a travnatých porostů
Mintěl J.

28.4.2023       Tlakové láhve s technickými plyny a kapalinami – zásady bezpečného zacházení, nebezpečí výbuchu, stavové veličiny a základní závislost mezi tlakem, objemem náplně a teplotou.
Doležálek M.

5.5.2023         BŘ ML 4T Odchyt a hubení vos, včel a sršňů
Program PORT.ALL pro jednotky SDH obcí, práce s programem a naplňování databáze
Minář M.

12.5.2023       Údržba techniky, VP, OOPP a prostory HZ
Doležálek M.

19.5.2023       Zdravotní příprava
ABCDE postup, KPR, AED, prostředky ve výbavě
Mintěl J.

26.5.2023       Cvičební řád jednotek PO – metodický list – 5ČETA Společná činnost při vytváření stanoviště pro plnění závěsného vaku vrtulníku
Minář M.

2.6.2023         Práce s proudnicí při požárech v uzavřeném prostoru
BŘ 21/P Lesní požáry
BŘ 18/P Požáry na polích
Krátký D.

9.6.2023         DRS – celostátní systémové skupinové komunikace (JPO s rádiovými prostředky DRS)
Doležálek M.

16.6.2023       Údržba techniky, VP, OOPP a prostory HZ
Mintěl J.

23.6.2023       Metodika činnosti ve VVH – základní činnosti (www.roperescue.cz)
Doležálek M.

30.6.2023       Cvičební řád 14/DR5: Výcvik se čtyřdílným nastavovacím žebříkem; Výcvik s vysunovacím žebříkem
Krátký D.

ČERVENEC/SRPEN

 • Taktické cvičení okrsku č.3
 • Přívodní vedení, dálková doprava vody na místo zásahu
 • Použití čerpadel a osvětlovací soupravy
 • Fyzická příprava
 • Údržba techniky, VP, OOPP a prostory HZ
 • Sportovní příprava

1.9.2023         Zkoušky požárních čerpadel PT a VPPO
Bojový řád 7/S: Hašení hromad nebo barikád pomocí hasicí lišty v případě bezpečnostních opatření
Mintěl J.

8.9.2023         Zdravotní příprava
BŘ 10/S Jednání s osobou se sebevražednými úmysly
BŘ 11/S Třídění velkého počtu zraněných metodou START
Doležálek M.  

15.9.2023       Cvičební řád 1/VÝŠ: Základy lanové techniky, uzly
Cvičební řád 4/VÝŠ: Slanění
Cvičební řád 6/VÝŠ: Povely a signály při práci ve výškách a nad volnou hloubkou
Krátký D.        

22.9.2023       Údržba techniky, VP, OOPP a prostory HZ
Doležálek M.

29.9.2023       Nácvik otáčení a najíždění s PT do omezeného prostoru 
Doležálek M.

6.10.2023       BŘ 14/P Požáry garáží
CŘ 17/DR5 První proud do podzemí
Nasazení přetlakové ventilace
Krátký D.

13.10.2023     Zásady bezpečného oblékání a svlékání jednorázových protichemických oděvů
BŘ 2/L Činnost hasičů v nástupním prostoru
BŘ 6/L Dekontaminační prostor
Minář M.

20.10.2023     Údržba techniky, VP, OOPP a prostory HZ
Mintěl J.         

27.10.2023     Dopravní nehodovost – seznámení se statistikou dopravní nehodovosti PT, postup při hlášení DN
Zásady bezpečné a defenzivní jízdy pro jízdu vozidlem uplatňující právo předností jízdy
Krátký D.

3.11.2023       ARS – hlavní provozní kmitočet (JPO s rádiovými prostředky ARS)
Doležálek M.

10.11.2023     Údržba techniky, VP, OOPP a prostory HZ
Minář M.

17.11.2023     Státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii
Mintěl J.

24.11.2023     Výcvik OMP
Krátký D.

1.12.2023       Seznámení s náplní funkce technik ochrany obyvatelstva a možnosti absolvovat kurz T OOB-16
Požární útok, požární obrana
Minář M.

8.12.2023       Taktické a bezpečnostní zásady pro umísťování požární techniky na místě zásahu (u požáru, dopravní nehody, v blízkosti troleje pod napětím apod.)
Zásady bezpečné jízdy PT s přívěsem
Mintěl J. 

15.12.2023     Jízda za ztížených meteorologických podmínek 
Mintěl J.

22.12.2023     Údržba techniky, VP, OOPP a prostory HZ
Doležálek M.

29.12.2023     Ukončení výcvikového roku
Minář M.

Technici technické a chemické služby navíc

 • Další zásady pro používání prostředků – dle Čl. 17 Řádu výkonu služby v jednotkách HZS podniku, SDH obcí a SDH podniku
 • Přehled a obsah dokumentace o kontrolách, revizích a provozu prostředků – dle Přílohy č. 2/T Řádu výkonu služby v jednotkách HZS podniku, SDH obcí a SDH podniku

Velitelé navíc

  • Pokyn GŘ HZS ČR č. 25/2009 Řád výkonu služby v jednotkách HZS podniků, SDH obcí a SDH podniků
  • Další zásady pro používání prostředků – dle Čl. 17 Řádu výkonu služby v jednotkách HZS podniku, SDH obcí a SDH podnik

Legenda:
přeškrtnuto – proběhlo


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *