Jak se stát členem SDH

Členem SDH se může stát každý kdo chce být hasičem, ať už mladý hasič, hasič v jednotce, hasič sportovec nebo jen člen, který bude pomáhat. Stačí jen vyplnit přihlášku (která je ke stažení níže a zde…) a předat ji některému členovi výboru (Složení výboru)

Členská přihláška

Členská přihláška je vyhotovena na polokartonu bílé barvy o rozměrech 105 x 150mm. Jsou na ní uvedeny nutné osobní údaje člena, potřebné pro členskou evidenci. Přihlášku vyplňuje člen nebo jednatel SDH a člen ji jen podepíše.

Vlastnoruční podpis člena je nezbytný, neboť současně podepisuje prohlášení, kterým se zavazuje k dodržování Stanov a kterým dává souhlas ke zpracovávání svých osobních údajů správci Sdružení hasičů ČMS, Římská 45, Praha 2, 121 07, které shromažďuje a zpracovává osobní údaje prostřednictvím svých organizačních jednotek k účelům statistickým a plnění smlouvy uzavřené SH ČMS s jinými subjekty (dotace, pojištění).

Přihlášku projedná a schválí výbor SDH a potvrdí jeho přijetí na přihlášce (razítkem a podpisem starosty SDH). Na základě takto podané přihlášky vystaví OSH členský průkaz a doplní na přihlášce členské číslo. Přihlášku a členský průkaz předá OSH výboru příslušného SDH. Přihláška potom slouží SDH jako evidenční karta člena, na níž vede záznamy o placení členských příspěvků, udělení vyznamenání, výkonu funkcí atd.

Přihláška ke stažení zde…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *