Funkční značení členů JSDH

Hasiči u zásahu plní různé funkce, které jsou dány jejich odborností. V rámci jedné jednotky SDH (dále jen JSDH) se rozlišují zejména následující hlavní funkce:

  • Velitel jednotky: Je jediný v daném JSDH, má na povel celou jednotku.
  • Velitel družstva: Může jich být víc. Zasahující jednotka musí mít mezi sebou alespoň jednoho velitele (je jedno, jestli velitele jednotky, nebo velitele družstva).
  • Strojník: řídí auto, obsluhuje čerpadlo.
  • Hasič: Ostatní členové jednotky.

Každý hasič může mít navíc různé kurzy a specializace, např. školení na práci s motorovou a rozbrušovací pilou, nositel dýchací techniky, „paramedik“, obsluha výškové techniky apod. Na rozdíl od výše uvedených funkcí nejsou vetšinou tyto konkrétní specializace nijak speciálně vyznačeny.

Protože u události zasahuje většinou několik jednotek, je nutné dále rozlišovat hasiče z pohledu velení u zásahu. Zejména se rozlišuje velitel zásahu (jeden z velitelů zasahujících jednotek, většinou se jedná o velitele hasičského záchranného sboru ČR).

Existují různé způsoby rozlišení zasahujících hasičů. Následující text přináší jejich přehled.


1. Funkční značení na výložkách

Následující tabulka ukazuje hodnostní značení, které se nosí nejčastěji na pracovních stejnokrojích (tzv. PS II). Tyto stejnokroje se používají pouze při výcviku nebo při technických zásazích. U ostatních událostí se používají zásahové oděvy, na nichž toto označení chybí a hasiči se rozlišují jinak (viz dále).

Kandidát
student:
(pro účely JSDH Hrabová)
Hasič:  Starší hasič po 5 letech
členství v jednotce:
Strojník:
hasic starsi_hasic strojnik
 Technik: Velitel družstva: Velitel družstva,
zástupce velitele jednotky:
Velitel jednotky:
technik velitel1 velitel2 velitel3

2. Rozlišení na zásahových přilbách

Od roku 2009 se používá značení funkcí pomocí barevných pruhů na zásahových přilbách. Protože je tento způsob značení poměrně nový a vyžaduje technickou úpravu (polepení) přileb, tak zdaleka ne všechny jednotky toto značení používají. Dá se ale předpokládat, že se postupem času stane standardem.

prilba-obecneBarevný pruh by měl na levé straně obsahovat název jednotky a na pravé straně příjmení a první písmeno jména hasiče.

pravy jmeno (3)                         pravy jmeno (2)Levá strana (název jednotky)       Pravá strana (jméno hasiče)

Hasiči, kteří absolvovali minimálně střední zdravotnickou školu, případně kurz „Řidič dopravy nemocných a raněných“, mohou používat jako označení hasiče se zdravotnickým vzděláním samolepící znak „modrá hvězda života“.

prilba-obecne levy hvezda (2)

                    Celá přilba                  Levá strana (modrá hvězda)

Pokud to konstrukce přilby umožňuje, je možné u velitelských funkcí použít jako doplněk tohoto označení také čelní štítek v barevném provedení shodném s barevným provedením pásu. U ostatních funkcí je možné použít čelní štítek v barevném provedení černém nebo zlatém.

cervenymodrycerny

prilba jsdh (5)prilba jsdh (5)

Barevné označení se liší u hasičského záchranného sboru ČR a u jednotek dobrovolných hasičů, viz následující tabulka:

Příslušníci HSZ ČR
Funkce barva pásu barva písma
do velitele družstva stříbrná černá
velitel družstva modrá bílá
velitel čety červená bílá
Příslušníci jednotek SDH obcí a podniků a zaměstnanci HZS podniků
Funkce barva pásu barva písma
do velitele žlutá černá
velitel (družstva, jednotky) oranžová černá

Příslušníci HSZ ČR

prilba-stribrna-150x150   Funkce do velitele družstva

prilba-modra-150x150   Funkce velitel družstva

prilba-cervena-150x150   Funkce velitel čety

Příslušníci jednotek SDH obcí a podniků a zaměstnanci HZS podniků

prilba jsdh (3)Funkce do velitele

prilba jsdh (4) Funkce velitel (jednotky, družstva)

Označení funkce na přilbě udává v podstatě kvalifikaci hasiče z pohledu velení. Neříká ale nic o tom, kdo z hasičů skutečně v daný okamžik velí. Klidně se totiž může stát, že v rámci jednotky vyjede k zásahu velitel jednotky spolu s velitelem družstva. Pak oba dva mají u zásahu přilbu s oranžovým pruhem. Aktuální velení se proto rozlišuje pomocí výstražných vest.


3. Rozlišení pomocí reflexních vest

Obecně mohou hasiči při své práci používat oranžové reflexní vesty, např. pokud pracují na frekventované silnici. Tyto vesty jsou buďto bez nápisu, nebo s nápisem HASIČI. Kromě toho ale vesty slouží i k rozlišení funkcí z pohledu velení u zásahu (jako doplněk k rozlišení na přilbách, viz výše). Velitel celého zásahu má proto vždy vestu s nápisem „VELITEL ZÁSAHU“. Hasič velící konkrétní jednotce (zvláště u zásahu s větším počtem jednotek) by měl mít vestu s nápisem „VELITEL JEDNOTKY“, apod.

Vesta hasičiVesta velitel jednotky

Vesta velitel zásahu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *