Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

SH ČMS je největším sdružením dobrovolných hasičů v České republice. Následující seznam obsahuje pouze vyznamenání dle platného Statutu vyznamenání SH ČMS. Kromě těchto vyznamenání mohou organizační jednotky (sbory, okrsky, okresní či krajská sdružení) udělovat svoje vlastní medaile, např. pamětní.

Stejnokrojový předpis SH ČMS


Medaile SH ČMS Za věrnost

shcms-za-vernost-10
shcms-za-vernost-20
shcms-za-vernost-30
shcms-za-vernost-40
shcms-za-vernost-50
shcms-za-vernost-60
shcms-za-vernost-70
shcms-za-vernost-80

 • Angl.: Fidelity Medal
 • Uděluje OSH za dlouhodobou aktivní činnost
 • Poprvé se uděluje i medaile, dále se udělují pouze stužky
 • Počet proužků udává počet desetiletí členství v SDH
 • Nosí se pouze nejvyšší udělená stužka
 • Rozměry stužky: 32×11 mm

Čestné uznání SH ČMS

shcms-cestne-uznani-osh
shcms-cestne-uznani-ksh
shcms-cestne-uznani-ustredi

 • Angl.: Certificate of Merit
 • Uděluje se hasičům i celým sborům
 • Lze udělit opětovně
 • Tři stupně: Čestné uznání OSH (jeden modrý pruh), Čestné uznání KSH a Čestné uznání SH ČMS
 • Nosí se pouze nejvyšší udělený stupeň
 • Stužky se k Čestným uznání vydávají teprve od roku 2011
 • Rozměry stužky: 32×11 mm

Medaile SH ČMS Za příkladnou práci

shcms-za-prikladnou-praci

 • Angl.: Exemplary Work Medal
 • Uděluje OSH hasičům i sborům, nejdříve však po 10 letech nepřetržité aktivní práce
 • Podmínkou pro udělení je získání Čestného uznání OSH
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam
 • Rozměry stužky: 32×11 mm

Medaile SH ČMS Za zásluhy

shcms-za-zasluhy

 • Angl.: Medal for Merit
 • Uděluje OSH hasičům i sborům, nejdříve však za 5 let po získání medaile Za příkladnou práci
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam
 • Rozměry stužky: 32×11 mm

Medaile sv. Floriána

shcms-medaile-sv-floriana

 • Angl.: St. Florian Medal
 • Uděluje KSH hasičům, nejdříve však za 5 let po získání medaile Za zásluhy
 • Podmínkou pro udělení je získání Čestného uznání KSH
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam
 • Medaile nahrazuje starší Odznak sv. Floriána
 • Rozměry stužky: 32×11 mm

Medaile SH ČMS Za mimořádné zásluhy

shcms-za-mimoradne-zasluhy

 • Angl.: Medal for Exceptional Merit
 • Uděluje VV SH ČMS hasičům i sborům, nejdříve však za 5 let po získání medaile sv. Floriána
 • Podmínkou pro udělení je získání Čestného uznání SH ČMS
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam
 • Rozměry stužky: 32×11 mm

Řád sv. Floriána

shcms-rad-sv-floriana

 • Angl.: St. Florian Order
 • Výběrové vyznamenání, které uděluje VV SH ČMS hasičům a sborům za mimořádné výsledky v činnosti a to nejdříve za 5 let po udělení medaile Za mimořádné zásluhy
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam
 • Rozměry stužky: 32×11 mm

Titul Zasloužilý hasič

shcms-zaslouzily-hasic

 • Angl.: Meritorious Fireman
 • Výběrové vyznamenání, které uděluje VV SH ČMS hasičům, kteří svou celoživotní prací přispěli k rozvoji dobrovolného hasičstva
 • Uděluje se zpravidla po 5 letech po udělení medaile Za mimořádné zásluhy při dodržení délky 35 let členství a dovršení 60 let věku
 • Při předání titulu je člen zapsán do Pamětní knihy ZH
 • Při předání titulu je člen zapsán do Pamětní knihy ZH
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam
 • Rozměry stužky: 32×11 mm

Medaile SH ČMS Za zásluhy o výchovu
shcms-za-zasluhy-o-vychovu
 • Angl.: Medal for Merits in Upbringing
 • Uděluje VV SH ČMS hasičům, kteří ve funkci vedoucích kolektivů mládeže a dorostu nejméně 10 let dosahují příkladných výsledků, a nebo kteří svou dlouholetou činností zvlášť přispěli k rozvoji práce s dětmi a dorostem
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam
 • Rozměry stužky: 32×11 mm

Medaile SH ČMS Za záchranu života

shcms-za-zachranu-zivota

 • Angl.: Lifesaving Medal
 • Uděluje VV SH ČMS hasičům (ve výjimečných případech též ostatním občanům a cizím státním příslušníkům), kteří zachránili lidský život
 • Lze udělit opětovně, lze udělit in memoriam
 • Rozměry stužky: 32×11 mm

Medaile SH ČMS Za odvahu a statečnost

shcms-za-odvahu-a-statecnost

 • Angl.: Bravery Medal
 • Uděluje VV SH ČMS hasičům (ve výjimečných případech též ostatním občanům a cizím státním příslušníkům), kteří s nasazením vlastního života při požáru, výbuchu, havárii či živelní pohromě prokázali mimořádnou statečnost a odvahu
 • Lze udělit opětovně, lze udělit in memoriam
 • Rozměry stužky: 32×11 mm

Medaile SH ČMS Za mezinárodní spolupráci
shcms-za-mezinarodni-spolupraci-1
shcms-za-mezinarodni-spolupraci-2
shcms-za-mezinarodni-spolupraci-3
 • Angl.: Medal for International Cooperation
 • Uděluje se cizím státním příslušníkům, členům zahraničních partnerských hasičských a záchranářských organizací a ve výjimečných případech též fyzickým a právnickým osobám ČR, kteří se mimořádně zasloužili o rozvoj mezinárodní spolupráce hasičů a záchranářů
 • Medaile má 3 stupně z nichž první stupeň je nejvyšší. 3. stupeň uděluje OSH, 2. stupeň uděluje KSH, 1. stupeň uděluje VV SH ČMS
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam
 • Rozměry stužky: 32×11 mm

Záslužný řád českého hasičstva

shcms-zasluzny-rad

 • Angl.: Order for Merit of Czech Fire Fighters
 • Výběrové vyznamenání, které uděluje VV SH ČMS jako nejvyšší ocenění za zvláště vynikající zásluhy o rozvoj dobrovolného hasičstva a záchranářů v České republice či proslavení vlasti v zahraničí
 • Při slavnostních příležitostech se řádová insignie nosí „in natura“
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam
 • Rozměry stužky: 32×11 mm

Titul Čestný člen SH ČMS
shcms-cestny-clen
 • Angl.: Honorary Member
 • Uděluje se fyzickým osobám, které nejsou, nikdy nebyly nebo nemohou být členy SH ČMS a přesto se významným způsobem zasloužily o prospěch nebo postavení obce, SDH či hasičstva vůbec, ke sdružení se hlásí, podporují jeho činnost a svými občanskými postoji a aktivitami podpoří poslání sdružení
 • Výrazem titulu je medaile, jmenovací dekret nebo diplom, jehož obsahem je definice postavení, práv a povinností „Čestného člena SH ČMS“, které mohou být u každého různé, musí však být dodrženo ustanovení Stanov, čl. 26, odst.1­3
 • Z výše uvedeného vyplývá, že tuto stužku nenajdete na žádné uniformě člena SDH
 • Rozměry stužky: 32×11 mm

Vysvětlivky zkratek:

 • OSH – okresní sdružení hasičů,
 • KSH – krajské sdružení hasičů,
 • SH ČMS – Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska,
 • VV SH ČMS – výkonný výbor SH ČMS (tzv. ústředí).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *