Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Udělování vyznamenání Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS) se řídí Statutem vyznamenání, způsob jejich nošení pak upravuje Stejnokrojový předpis. Obojí naleznete v sekci Dokumenty SH ČMS. Anglické názvy nejsou oficiální, byly vytvořeny pouze pro potřeby tohoto webu.

Vysvětlivky zkratek:

 • OSH – okresní sdružení hasičů,
 • KSH – krajské sdružení hasičů,
 • SH ČMS – Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska,
 • VV SH ČMS – výkonný výbor SH ČMS (tzv. ústředí).

 

shcms-za-vernost-10
shcms-za-vernost-20
shcms-za-vernost-30
shcms-za-vernost-40
shcms-za-vernost-50
shcms-za-vernost-60
shcms-za-vernost-70
shcms-za-vernost-80

Medaile SH ČMS Za věrnost

 • Angl.: Fidelity Medal.
 • Uděluje OSH za dlouhodobou aktivní činnost.
 • Poprvé se uděluje i medaile, dále se udělují pouze stužky.
 • Počet proužků udává počet desetiletí členství v SDH.
 • Nosí se pouze nejvyšší udělená stužka.
 • Rozměry stužky: 32×11 mm.

 

shcms-cestne-uznani-osh
shcms-cestne-uznani-ksh
shcms-cestne-uznani-ustredi

Čestné uznání SH ČMS

 • Angl.: Certificate of Merit.
 • Uděluje se hasičům i celým sborům.
 • Lze udělit opětovně.
 • Tři stupně: Čestné uznání OSH (jeden modrý pruh), Čestné uznání KSH a Čestné uznání SH ČMS.
 • Nosí se pouze nejvyšší udělený stupeň.
 • Stužky se k Čestným uznání vydávají teprve od roku 2011.
 • Rozměry stužky: 32×11 mm.

 

shcms-za-prikladnou-praci

Medaile SH ČMS Za příkladnou práci

 • Angl.: Exemplary Work Medal.
 • Uděluje OSH hasičům i sborům, nejdříve však po 10 letech nepřetržité aktivní práce.
 • Podmínkou pro udělení je získání Čestného uznání OSH.
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.
 • Rozměry stužky: 32×11 mm.

 

shcms-za-zasluhy

Medaile SH ČMS Za zásluhy

 • Angl.: Medal for Merit.
 • Uděluje OSH hasičům i sborům, nejdříve však za 5 let po získání medaile Za příkladnou práci.
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.
 • Rozměry stužky: 32×11 mm.

 

shcms-medaile-sv-floriana

Medaile sv. Floriána

 • Angl.: St. Florian Medal.
 • Uděluje KSH hasičům, nejdříve však za 5 let po získání medaile Za zásluhy.
 • Podmínkou pro udělení je získání Čestného uznání KSH.
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.
 • Medaile nahrazuje starší Odznak sv. Floriána.
 • Rozměry stužky: 32×11 mm.

 

shcms-za-mimoradne-zasluhy

Medaile SH ČMS Za mimořádné zásluhy

 • Angl.: Medal for Exceptional Merit.
 • Uděluje VV SH ČMS hasičům i sborům, nejdříve však za 5 let po získání medaile sv. Floriána.
 • Podmínkou pro udělení je získání Čestného uznání SH ČMS.
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.
 • Rozměry stužky: 32×11 mm.

 

shcms-rad-sv-floriana

Řád sv. Floriána

 • Angl.: St. Florian Order.
 • Výběrové vyznamenání, které uděluje VV SH ČMS hasičům a sborům za mimořádné výsledky v činnosti a to nejdříve za 5 let po udělení medaile Za mimořádné zásluhy.
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.
 • Rozměry stužky: 32×11 mm.

shcms-zaslouzily-hasic

Titul Zasloužilý hasič

 • Angl.: Meritorious Fireman.
 • Výběrové vyznamenání, které uděluje VV SH ČMS hasičům, kteří svou celoživotní prací přispěli k rozvoji dobrovolného hasičstva.
 • Uděluje se zpravidla po 5 letech po udělení medaile Za mimořádné zásluhy při dodržení délky 35 let členství a dovršení 60 let věku.
 • Při předání titulu je člen zapsán do Pamětní knihy ZH.
 • Při předání titulu je člen zapsán do Pamětní knihy ZH.
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.
 • Rozměry stužky: 32×11 mm.


shcms-za-zasluhy-o-vychovu

Medaile SH ČMS Za zásluhy o výchovu

 • Angl.: Medal for Merits in Upbringing.
 • Uděluje VV SH ČMS hasičům, kteří ve funkci vedoucích kolektivů mládeže a dorostu nejméně 10 let dosahují příkladných výsledků, a nebo kteří svou dlouholetou činností zvlášť přispěli k rozvoji práce s dětmi a dorostem.
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.
 • Rozměry stužky: 32×11 mm.


shcms-za-zachranu-zivota

Medaile SH ČMS Za záchranu života

 • Angl.: Lifesaving Medal.
 • Uděluje VV SH ČMS hasičům (ve výjimečných případech též ostatním občanům a cizím státním příslušníkům), kteří zachránili lidský život.
 • Lze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.
 • Rozměry stužky: 32×11 mm.


shcms-za-odvahu-a-statecnost

Medaile SH ČMS Za odvahu a statečnost

 • Angl.: Bravery Medal.
 • Uděluje VV SH ČMS hasičům (ve výjimečných případech též ostatním občanům a cizím státním příslušníkům), kteří s nasazením vlastního života při požáru, výbuchu, havárii či živelní pohromě prokázali mimořádnou statečnost a odvahu.
 • Lze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.
 • Rozměry stužky: 32×11 mm.


shcms-za-mezinarodni-spolupraci-1
shcms-za-mezinarodni-spolupraci-2
shcms-za-mezinarodni-spolupraci-3

Medaile SH ČMS Za mezinárodní spolupráci

 • Angl.: Medal for International Cooperation.
 • Uděluje se cizím státním příslušníkům, členům zahraničních partnerských hasičských a záchranářských organizací a ve výjimečných případech též fyzickým a právnickým osobám ČR, kteří se mimořádně zasloužili o rozvoj mezinárodní spolupráce hasičů a záchranářů.
 • Medaile má 3 stupně z nichž první stupeň je nejvyšší. 3. stupeň uděluje OSH, 2. stupeň uděluje KSH, 1. stupeň uděluje VV SH ČMS.
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.
 • Rozměry stužky: 32×11 mm.


shcms-zasluzny-rad

Záslužný řád českého hasičstva

 • Angl.: Order for Merit of Czech Fire Fighters.
 • Výběrové vyznamenání, které uděluje VV SH ČMS jako nejvyšší ocenění za zvláště vynikající zásluhy o rozvoj dobrovolného hasičstva a záchranářů v České republice či proslavení vlasti v zahraničí.
 • Při slavnostních příležitostech se řádová insignie nosí „in natura“.
 • Nelze udělit opětovně, lze udělit in memoriam.
 • Rozměry stužky: 32×11 mm.

shcms-cestny-clen

Titul Čestný člen SH ČMS

 • Angl.: Honorary Member.
 • Uděluje se fyzickým osobám, které nejsou, nikdy nebyly nebo nemohou být členy SH ČMS a přesto se významným způsobem zasloužily o prospěch nebo postavení obce, SDH či hasičstva vůbec, ke sdružení se hlásí, podporují jeho činnost a svými občanskými postoji a aktivitami podpoří poslání sdružení.
 • Výrazem titulu je medaile, jmenovací dekret nebo diplom, jehož obsahem je definice postavení, práv a povinností „Čestného člena SH ČMS“, které mohou být u každého různé, musí však být dodrženo ustanovení Stanov, čl. 26, odst.1­3.
 • Z výše uvedeného vyplývá, že tuto stužku nenajdete na žádné uniformě člena SDH.
 • Rozměry stužky: 32×11 mm.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *