Pozor na požáry kontejnéru

Převzato od Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz

požár popelnice Foto: JSDH

Mnozí občané se jistě stali svědky požáru domovního odpadu v kontejnerech, a to buď plastových nebo plechových. Tyto nádoby na domovní, komunální odpad jsou umístěny na každé ulici, téměř před každým bytovým domem. Setkáváme se s nimi na zastávkách hromadné dopravy osob, nádražích nebo veřejných prostranstvích. Velice často se však tyto nádoby stávají cílem různých osob, kterým dělá potěšení odpad v kontejnerech zapalovat.

Téměř denně proto vyjíždějí jednotky profesionálních i dobrovolných hasičů k likvidaci požárů odpadků v těchto odpadních kontejnerech. V roce 2008 se jednalo jen v Ostravě o 194 případů a od začátku tohoto roku do konce srpna mají ostravští hasiči na svém kontě již 166 takových výjezdů.

Odpad v kontejnerech může hořet v některých případech déle než 10 hodin. Jedná se o případy, kdy dochází k nedokonalému hoření za nedostatečného přísunu vzdušného kyslíku k hořlavému odpadu. V takovém případě vychází z kontejneru pouze kouř, který tak zamořuje ovzduší a znepříjemňuje život obyvatelům. Přitom mnohdy stačí vzít kbelík s vodou a zalít tlející odpadky v kontejneru.

Častým nešvarem je také zbavování se starých a nepotřebných věcí jako např. nábytku, který jednoduše umístí ke kontejnerům místo do sběrných dvorů, kam tyto nepotřebné věci patří. Tento hořlavý materiál je pak výzvou pro nudící se děti nebo různé vandaly ke zkoušce jejich hořlavosti.

Nejčastější příčinou požárů odpadků v kontejnerech je používání otevřeného ohně. Odpadky bývají zapalovány pomocí plamene zapalovače nebo zápalky. Také kuřáci mohou zapálit odpadky vhozením špatně uhašeného nedopalku cigarety mezi domovní odpad do kontejneru. Tento nedopalek může zapálit odpad i po několika hodinách, než zcela vyhasne. Ti občané, kteří ještě topí v domácnostech pomocí kamen na tuhá paliva, nesmějí vyhazovat neuhašený popel mezi komunální odpad.

Cena nových plastových kontejnerů se pohybuje kolem 10 000 Kč a při zapálení odpadů v nich dojde zpravidla k rozšíření požáru i na plastovou konstrukci kontejneru a k jeho celkovému zničení. Vzniklý požár už pak není ohraničen pouze na vnitřní prostor kontejneru, ale může se od hořící konstrukce kontejneru rozšířit i na hořlavý materiál umístěný v jeho okolí, například na příliš blízko zaparkovaná vozidla. Celková škoda způsobená požárem pak narůstá geometrickou řadou. U starších plechových kontejnerů se požár většinou nerozšířil mimo vnitřní prostor kontejneru avšak sálavým teplem může dojít k poškození například laku na zaparkovaném vozidle.
Hasiči vyzývají všechny občany, aby dbali zvýšené opatrnosti při odhazování neuhašených nedopalků cigaret do kontejnerů, při vysypávání popelníků s nedopalky cigaret mezi komunální odpad, případně při vyhazování popela z kamen na tuhá paliva do odpadních kontejnerů. Zapalování odpadků v kontejnerech bývá zpravidla posuzováno jako přestupek, za který hasiči ukládají pokuty. V případě, že se požár z kontejneru rozšíří na jiné objekty, např. vedle zaparkovaný automobil, může dojít k vysokým škodám na majetku a může se jednat o trestný čin řešený Policií ČR.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *