Důvody vzniku požáru vozidla

Převzato z www.pozary.cz

Nejčastější příčinou vzniku požáru u vozidel bývá technická závada na elektroinstalaci vozidla, netěsnost palivové soustavy, a to i u vozidel na alternativní pohon LPG, a v neposlední řadě je to nedbalost provozovatelů vozidel, ať při vlastní jízdě, údržbě nebo opravách vozidla. K dalším příčinám můžeme zařadit požáry způsobené dopravními nehodami, ale také v poslední době dosti často úmyslným zapálením.

Mezi nejtypičtější příčiny vzniku požáru u motorových vozidel patří netěsnost palivové soustavy. K požárům v tomto případě dochází především při jízdě. Vypadnutí nátrubku nebo benzinové hadičky je již téměř notoricky známé u vozidel řady Š 100, 110, 120 a Favorit. Toto se může přihodit i u ostatních vozidel, pokud bude zanedbána jejich údržba. Dalším problémem bývají staré a zpuchřelé benzinové hadičky.
Již  poměrně dlouhou dobu jsou do vozidel montovány alternativní  pohony na LPG u těchto vozidel po letech používání může dojít k únikům LPG do motorového prostoru, tady je mnoho iniciačních zdrojů vzniku požáru. Samozřejmě s postupem času se mění i naše vozidla a jejich vybavení. Dnešní vozy jsou mnohem bezpečnější, ale i u nich může dojít k závadě. Mnoho prvků v nových vozech je ovládáno elektronicky a právě poškozená elektroinstalace je další možnou příčinou vzniku požáru.
K požáru od elektrické instalace vozidla může dojít jak při jízdě, tak i u odstaveného vozidla. Základním problémem je poškození izolace elektrických vodičů a následně jejich kontakt s kovovými částmi vozidla. K tomuto dochází zejména v místech, kde elektrické vodiče prostupují jednotlivými částmi vozidla (z motorového prostoru od akumulátoru do kabiny vozidla). K poškození dochází, když vypadne nebo zpuchří pryžová krytka průchodky nebo když nejsou vodiče řádně upevněny a při jízdě se jejich izolace odírá. Požár může způsobit i špatně upevněný akumulátor nebo jeho závada. Rovněž dobíjení akumulátoru v garážích může být příčinou vzniku požáru.
Mnoho požárů vzniká i při údržbě a opravách vozidel. V řadě případů to nekončí jen u vozidel, ale vyhořet mohou i garáže a dílny. Pokud potřebujeme na vozidle svářet nebo jen brousit, musíme si k tomu vozidlo nejprve připravit. To znamená odstranit hořlavé kapaliny a hořlavé materiály z dosahu plamene, sálavého tepla nebo okují odletujících od broušení. Při opravách bychom si měli uvědomit, že některé, zpočátku dobré úpravy a vylepšení našeho vozu, mohou rovněž vést k požáru.


Jak požárům vozidel předcházet ?

Požárům můžeme předcházet zejména řádnou a včasnou údržbou vozidla. Mnoho věcí jsme schopni zvládnout sami. Určitě jsme schopni průběžně zkontrolovat těsnost palivové soustavy – podíváme se, jestli jsou hadičky řádně připevněné a zda nejsou prasklé či zpuchřelé. Vyplatí se investovat pár korun do jejich výměny. Ani u alternativního pohonu na LPG nesmíme zapomínat na kontrolu těsnosti, ale také bychom měli nechat provést pravidelnou kontrolu zařízení odbornou firmou (naštěstí nás k tomuto donutí alespoň pravidelná technická kontrola vozidla).
Pokud se týká elektroinstalace vozidla i zde můžeme udělat kontrolu vodičů, zda nejsou poškozeny, zaměřit bychom se měli i na průchody vodičů kovovými konstrukcemi vozidla. Pozor na chybějící nebo zpuchřelé krytky průchodů, ostré hrany mohou velice rychle poškodit izolaci a ke zkratu a následnému požáru je jen krůček. Akumulátor vždy ve vozidle řádně upevníme. To platí i o jeho řádném připojení k elektrickému rozvodu vozidla. Dobíjení akumulátoru provádíme raději mimo vozidlo. Neměli bychom šetřit na správných náplních do vozidla – na zimní období raději dáme do chladiče nemrznoucí směs. Opravy a větší údržbu raději přenecháme na odbornících v autoservisech. Zásahy do vozidla, kterými si ho chceme vylepšit,  řádně zkonzultujeme s odborníky nebo jim i tuto práci přenecháme.
Pokud budeme ve vozidle kouřit, vzpomeneme si, že nedopalek dokáže zapálit potah nebo čalounění, ale pokud ho vyhodíme z okénka, může nám zapálit trávu nebo obilí okolo silnice. Proto nedopalek raději uložíme do popelníku ve vozidle. Pokud používáme plynový zapalovač, nebudeme ho ponechávat na palubní desce.

 

Co dělat, když i přes naši opatrnost k požáru dojde?

Zde Vám doporučíme, abyste své vozidlo vybavili hasicím přístrojem nebo alespoň hasicím sprejem, protože hasit požár v jeho zárodku je nejlepší, nejsnadnější, nejrychlejší a především nevznikne mnoho škod. Při hašení malého požáru můžeme improvizovat, poslouží nám i PET láhev s vodou, někdy k udušení malého požáru postačí deka. V zimě si můžeme vypomoci třeba i sněhem. U vznikajícího požáru od elektroinstalace někdy pomůže i jednoduché odpojení akumulátoru. Nejsme-li schopni požár sami uhasit, okamžitě zavoláme hasiče. Po jejich příjezdu je dobré je upozornit, že se jedná o vozidlo s alternativním pohonem na LPG, že ve vozidle je propan-butanová láhev nebo, že se vozidle nachází větší množství hořlavých kapalin.

 

A ještě  jedno varování pro blížící  se zimní období

Blíží se zimní období a rána jsou chladná. Aby nám motor nenastydl přikryjeme ho večer dekou, ale ráno na deku zapomínáme a po kilometru nám je pěkně horko, protože deka je již v plamenech. Někdo se zase snaží ušetřit na nemrznoucí směsi do chladiče a při větších mrazech nám voda zamrzá, my jsme však odborníci a poradíme si. Na pomoc si vezmeme noviny, které pod vozidlem zapálíme a říkáme si „snad ten led povolí“. Někteří si naopak vezmou benzinovou letlampu nebo plynový hořák. Všichni však zapomínají, že ve vozidle máme hořlavé kapaliny a lehce hořlavé látky a ke vzniku požáru je v tomto případě velmi blízko. Nezapomínejme tedy proto na deky a používejme dostatek nemrznoucí směsi.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *