Krajská vyznamenání

Vyznamenání udělovaná hejtmany nebo krajskými sdruženími hasičů (KSH).

Jihočeský kraj

hzs-jihocesky-kraj
 • Medaile Hasičského Záchranného Sboru Jihočeského kraje

Jihomoravský kraj

kraje-jmk-zlata
kraje-jmk-stribrna
kraje-jmk-bronzova
kraje-jmk
hzs-jihomoravsky-kraj-pametni
 • 1. stužka: Zlatá medaile Jihomoravského kraje
 • 2. stužka: Stříbrná medaile Jihomoravského kraje
 • 3. stužka: Bronzová medaile Jihomoravského kraje
 • 4. stužka: Medaile Jihomoravského kraje – varianta do roku 2015. Barva nápisu odpovídá stupni
 • 5. stužka: Pamětní medaile HZS Jihomoravského kraje

Karlovarský kraj

hzs-karlovarsky-kraj
 • Medaile Hasičského Záchranného Sboru Karlovarského kraje

Královéhradecký kraj
kraje-khk
ksh-hradec-zasluzna
hzs-kralovehradecky-kraj-1
hzs-kralovehradecky-kraj-2
 • 1. stužka: Záslužná medaile Královéhradeckého kraje. Ocenění, kterým kraj vyjadřuje uznání aktivní činnosti, která je zaměřena na ochranu životů, zdraví a majetku občanů. Má dva stupně, první stupeň je vyšším oceněním. Stužky obou stupňů se liší pouze povrchovou úpravou loga Královéhradeckého kraje (pozlacení pro 1. stupeň, starobronz pro 2. stupeň). Uděluje se fyzickým osobám – členům složek Integrovaného záchranného systému Královéhradeckého kraje nebo kolektivům zařazeným do Integrovaného záchranného systému Královéhradeckého kraje, ve výjimečných případech i jiným fyzickým nebo právnickým osobám. Uděluje se od roku 2010. Lze udělit in memoriam, medaile stejného stupně se neuděluje opětovně
 • 2. a 3. stužka: Medaile Hasičského Záchranného Sboru Královéhradeckého kraje
 • 4. stužka: Záslužná medaile SH ČMS – Krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje

Liberecký kraj
kraje-lib
hzs-liberecky-kraj
 • 1. stužka: Medaile za zásluhy o Libereckého kraje. Jsou předávány každoročně u příležitosti výročí vzniku samostatného československého státu příslušníkům složek Integrovaného záchranného systému a vybraným jednotlivcům za záchranu lidského života nebo za dlouholetou příkladnou práci ve prospěch složek IZS a ochrany obyvatelstva v Libereckém kraji. O vyznamenání rozhoduje Bezpečnostní rada kraje podle doporučení vedení jednotlivých složek IZS. Má dva stupně: I. stupeň (vyšší, zlatý) a II. stupeň
 • 2. stužka: Čestná medaile HZS Libereckého kraje. Medaili lze udělit za vynikající výkon služby, za významnou nebo dlouhodobou spolupráci s HZS Libereckého kraje. Dále je možno ji udělit za mimořádně záslužný čin. Medaili lze udělit in memoriam

Moravskoslezský kraj
shcms-ksh-msk
 • Medaile SH ČMS – Krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje
 • Není součástí Statutu vyznamenání SH ČMS. Má vlastní Statut, který byl schválen rozšířeným VV KSH dne 30.11.2013 v Jánských Koupelích a nabyl platnosti 1. 1. 2014
 • Uděluje se členům-hasičům a organizačním jednotkám SH ČMS, kteří se výrazně zasloužili o rozvoj hasičského hnutí v MSK, k ocenění jejich další aktivní práce ve prospěch dobrovolného hasičstva MSK
 • Podmínkou pro udělení Medaile KSH MSK je předchozí udělení Čestného uznání KSH. Lze udělit i hasičům, kteří již mají vyšší vyznamenání
 • Uděluje se jiným právním subjektům a cizím státním příslušníkům, kteří významnou měrou přispívají k rozvoji činnosti KSH MSK
 • Na návrh SDH (okrsku, OSH, KSH), po vyjádření OSH, KSH ji uděluje výkonný výbor KSH MSK
 • Medaile se neuděluje opětovně, lze ji udělit in memoriam.
 • VV KSH může rozhodnout o udělení i bez splnění předchozích podmínek, je-li to v zájmu rozvoje hasičského hnutí v MSK.
 • Medaile je udělována (předávána) při významných příležitostech krajského významu

Olomoucký kraj
kraje-olk
 • Medaile Olomouckého kraje Za zásluhy o bezpečnost

Pardubický kraj
kraje-par
ksh-pardubice-10
ksh-pardubice-zasluzna
ksh-pardubice-pametni-zh
hzs-pardubicky-kraj-zasluzna
 • 1. stužka: Medaile hejtmana Pardubického kraje udělovaná od roku 2014
 • 2. stužka: Pamětní medaile udělovaná v roce 2013 u příležitosti 10. výročí založení SH ČMS – KSH Pardubického kraje
 • 3. stužka: Záslužná medaile SH ČMS KSH Pardubického kraje
 • 4. stužka: Pamětní medaile udělovaná v roce 2018 u příležitosti Setkání zasloužilých hasičů Pardubického kraje v Ostřetíně
 • 5. stužka: Záslužná medaile Krajského ředitelství HZS Pardubického kraje z roku 2018

Hlavní město Praha
hzs-praha-155
hzs-praha-165
 • 1. stužka: Medaile Hasičského Záchranného Sboru hlavního města Prahy vydaná v roce 2008 u příležitosti 155. výročí založení HZS v Praze
 • 2. stužka: PŘIBLIŽNÝ VZHLED: Medaile Hasičského Záchranného Sboru hlavního města Prahy udělovaná od roku 2018

Středočeský kraj

ksh-stredocesky-zasluzna
hzs-stredocesky-kraj-1
hzs-stredocesky-kraj-2
 • 1. stužka: Záslužná medaile SH ČMS – Krajského sdružení hasičů Středočeského kraje
 • 2. a 3. stužka: Medaile Hasičského Záchranného Sboru Středočeského kraje

Ústecký kraj
kraje-ust-zasluzna
kraje-ust-hejtman
 • 1. stužka: Záslužná medaile (s modrým pruhem uprostřed) je oceněním, kterým kraj vyjadřuje uznání aktivní činnosti zaměřené na ochranu životů, zdraví a majetku občanů.Lze ji udělit in memoriam. Uděluje se od roku 2012
 • 2. stužka: Medaile hejtmana (se zeleným pruhem uprostřed) je oceněním, kterým hejtman vyjadřuje uznání aktivní činnosti zaměřené na různé oblasti lidského života. Medaile hejtmana může být také udělena jako projev úcty, jako pamětní medaile, medaile za odvahu, hrdinství, za zásluhy nebo za další významnou činnost. Uděluje se od roku 2012

Kraj Vysočina
kraje-vys
 • Udělením záslužné medaile kraj Vysočina vyjadřuje uznání aktivní činnosti, která je zaměřena na ochranu životů, zdraví a majetku občanů
 • Záslužná medaile je ocenění, které má regionální charakter, je poděkováním, které navrhují ředitelé jednotlivých složek krajského Integrovaného systému a schvaluje krajské zastupitelstvo.
 • Uděluje se od roku 2008

Zlínský kraj
kraje-zln
ksh-zlin-zasluzna
ksh-zlin-zasluzna-I
ksh-zlin-zasluzna-II
 • 1. stužka: Záslužné vyznamenání 1. stupně uděluje Rada Zlínského kraje za mimořádné a výjimečné zásluhy a/nebo společensky významným a uznávaným osobnostem. Zlínský kraj uděluje i Záslužné vyznamenání 2. stupně, která má však podobu stolní medaile bez stužky. Uděluje se od roku 2007
 • 2. stužka: Záslužná medaile SH ČMS – KSH Zlínského kraje
 • 3. stužka: Záslužná medaile SH ČMS – KSH Zlínského kraje I. stupně
 • 4. stužka: Záslužná medaile SH ČMS – KSH Zlínského kraje II. stupně

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *