Schéma udělování vyznamenání

Následující schémata znázorňují systém udělování vyznamenání hasičům dle platného statutu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (platného od 1.1.2014). Barevné bloky naznačují, kdo vyznamenání uděluje. Šipky znázorňují návaznost vyznamenání s případnými omezeními.


Podobná pravidla existují i pro vyznamenání udělovaná organizačním jednotkám (většinou sborům):