Jednotka

Jednotka sboru dobrovolných hasičů

Jednotka se schází každý pátek od 18hodin v hasičské zbrojnici, provádí činnost podle plánu odborné přípravy.