Technik ochrany obyvatelstva

Moravskoslezský kraj je nositelem projektu „Zvyšování připravenosti obyvatel a příslušníků HZS na mimořádné události“.

V rámci této aktivity jsou organizovány kurzy v podobě tří modulů:
* technik ochrany obyvatelstva – určeno pro členy jednotek požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obcí, zaměřeno na činnost jednotky při plnění úkolů ochrany obyvatelstva;
* specialista ochrany obyvatelstva – určeno pro zaměstnance obce a občany obce, zaměřeno na činnost v obcích jako asistentů starosty obce k pomoci při plnění úkolů ochrany obyvatelstva a zajišťování činností při přípravě na mimořádné události a krizové situace a jejich řešení,

* instruktor preventivně výchovné činnosti – určeno pro zaměstnance obce a občany obce, zaměřeno na organizování různých forem preventivně výchovné činnosti v obci pro zvyšování připravenosti všech věkových struktur občanů obce.

 

Ve dnech 29.9.-1.10.2017 se velitel JSDH Hrabová zúčastnil kurzu „Technik ochrany obyvatelstva“, který se konal v ÚHŠ Jánské Koupele.

 

Absolventi tohoto kurzu získali nejen nezbytné odborné znalosti, nýbrž i praktické zkušenosti pro plnění úkolů ochrany obyvatelstva v obci. A to v těchto oblastech:

 Činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce při varování, evakuaci a nouzovém přežíti obyvatelstva na území obce.

 Zásady chování obyvatelstva při mimořádných událostech.

 Činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce před, při a po povodni.

 Stavba protipovodňových hrází z pytlů s pískem s využitím trenažéru.

 Ukázka provizorního zabezpečení konstrukcí staveb.

 Praktický nácvik provizorní dekontaminace osob a techniky s využitím běžných prostředků jednotek požární ochrany.

Kurz byl ukončen závěrečnou zkouškou, po které absolventi získali osvědčeni Technik ochrany obyvatelstva s příslušným odznakem, který je možno nosit na stejnokroji.

Fotky na rajčeti

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *