Ostravská rallye

Říjnovou sobotu se v Ostravě uskutečnil sedmý ročník netradiční odborné přípravy jednotek sborů dobrovolných hasičů pod názvem Ostravská rallye. Do akce pořádané okresní odbornou radou velitelů se letos zapojilo jedenáct ostravských jednotek. Na ty čekalo během slunečné soboty celkem pět stanovišť, na nichž si hlavně mladí členové jednotek mohli v praxi ověřit své znalosti a schopnosti a to pod dohledem zkušenějších kolegů.

Jednotky letos čekaly následující úkoly:

Požár lesního porostu, kde za pomoci motorového kálového čerpadla měla za úkol uhasit ohnisko v lese na kopci. Komunikace mezi členy probíhala za pomoci radiostanice a signály.

Na dalším stanovišti na jednotku čekal požár nízké budovy, který simuloval tréninkový polygon na stanici Fifejdy. Dále členové provedli uživatelskou kontrolu a poté byli dotazováni na další věci ohledně dýchací techniky.

Třetím stanovštěm byla povodeň, kde jednotka plnila pískem pytle a poté stavěla jednoduchou hráz.

Předposlední stanoviště mělo dvě části a to pád stromu a první pomoc. Členové se rozdělili tak, že velitel se strojníkem se postarali o spadlý strom (poté byl obsluhovatel motorové pily dotázan na pilařské informace) a dva hasiči o zraněnou osobu (tepenné krvácení, bezvědomí), která si pořezala dolní končetinu motorovou pilou.

Poslední stanoviště byla práce ve výškách u kterého jednotka ukázala práci s prostředky k práci ve výškách, sebejištění, dülferův sed, uzle, přivázání a vytažení technických prostředků.

Mimo samotné úkoly museli zúčastnění během dne vyplnit i testy týkající se nejen činnosti jednotek u zásahu, ale i oblastí předpisů, prevence, technických prostředků atd. Jednotky plnily přichystané úkoly v počtu 1+3 s vlastním DA a při jednotlivých úkolech používala výbavu z nich. Po splnění každého z úkolů, které byly navíc časově omezeny, proběhlo vždy hodnocení provedení s přítomnými pozorovateli a nakonec bodové ohodnocení jednotky. Pozorovatelé přitom sledovali souhru jednotky, taktické postupy, práci s výbavou, komunikaci, bezpečnost, práci velitele a další.

Byť byly jednotky bodově hodnoceny, není celá rallye koncipována jako soutěž a není tedy stanovováno žádné oficiální pořadí. Hlavním cílem totiž je umožnit členům jednotek vyzkoušet si různé situace tak říkajíc nanečisto. Sami pak mohou vyhodnotit, kterým tématům by mohli věnovat svou další odbornou přípravu. A tento cíl byl bezesporu naplněn, neboť většina účastníků si celou akci pochvalovala právě z důvodu praktického a komplexního řešení jednotlivých situací a následné diskuze s pozorovateli.  V rámci závěrečného zhodnocení byly vyhlášeny pouze jednotky, které se prezentovaly nejlépe, pro letošní ročník to byly tři jednotky a to z Nové Vsi, Muglinova a Proskovic.

Fotky

Článek a fotky na požáry.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *