Rok 2014

Zpráva o činnosti mládeže za rok 2014

Mladí hasiči pokračovali nadále ve své dobré činnosti i v roce 2014, pravidelně se scházeli a připravovali na soutěže jednak zařazené do Ostravské ligy a také se účastnili tradiční celoroční hry Plamen.

Z těchto akcí uvádím následující:

25.1.2014 proběhla v O-Michálkovicích soutěž v uzlové štafetě.

Mladší se umístili na 2.místě a starší na 2.místě.

1.2.2014 se uskutečnila soutěž na domácí půdě v Hrabové.

Soutěžilo se v uzlech a netradiční štafetě. Mladší se umístili na 2.místě a starší na 4.místě.

22.3.2014 se MH zúčastnili soutěže v Horních Datyních. Soutěžilo

se ve střelbě, hadicové štafetě a uzlové štafetě. Opět se zúčastnily obě družstva. Mladší skončili na 5.místě a starší na 5.místě.

29.3..2014 se uskutečnil výlet mladých hasičů s vedoucími na Pustevny.

12.4.2014 proběhl pochoďák v Muglinově. Umístění mladších

3.místo a starší 7.místo.

Ve dnech 1.5.- 4.5.2014 se MH zúčastnili hasičského soustředění, které proběhlo již tradičně v Hrabové na hřišti ZŠ Paskovská a v prostorách tělocvičen. Děti nacvičovaly všechny disciplíny na Plamen, hlavně PÚ. MH získali také odbornosti a to:

Preventista Junior, Strojník Junior, Preventista a Kronikář.

Prozkoušení provedli za OORM H.Doležálková, za SDH vedoucí

D.Slívová, K.Zieglerová a Strojník J.Mintěl

Odbornosti získaly tyto děti:mladší- Janigová A., Švigár M., Schwarc D., Kolková K., Drastich M.

Starší- Šupčíková K., Lednický M., Namyslo V., Slovíková J+S

4.5.2014se uskutečnila soutěž ve Svinově. MH bojovali v PÚ a

štafetě PD. Umístění mladší na 1.místě a starší na 2.místě.

10.5.2014 se uskutečnila pohárová soutěž v Krásném Poli. Umístění mladší 2.místo, starší 3.místo.

24.5.2014 proběhlo Okresní kolo hry Plamen. MH bojovali v štafetě CTIF, PÚ CTIF, 4x60m a požárním útoku. Mladší se umístili na 3. místě a starší na 6.místě.

25.5.2014 proběhlo okresní kolo Dorostu

Bojovaly dorostenky a jednotlivci- Ondřej Brát, Martin Doležálek

Dorostenky skončily na 3.místě, Ondra na 2.místě a Martin na 3.místě.

MH a dorostu děkujeme za krásnou reprezentaci našeho sboru na okresním kole.

MH se opět zapojili do soutěže PO očima děti, nejen ve výtvarné části, ale také v literární.

MH a dorost obdrželi na jaře dotaci ve výši 30.000Kč od ÚMOb Hrabová na činnost, nákup výzbroje a výstroje a rovněž na soutěže.

7.6.2014 se uskutečnila soutěž v O-Třebovicích, mladší 2.místo

starší 4.místo.

8.6.2014 soutěž na domácí půdě v Hrabové, mladší 1.místo

starší 6.místo.

Dne 21.6.2014 se konala soutěž v O-Plesné, mladší 3.místo, starší 5.místo.

Dne 22.6.2014 proběhla poslední soutěž zařazena do OL v Pustkovci.

Mladší 2.místo, starší 3.místo

Umístění v Ostravské lize: mladší obhájili 1.místo z loňského roku

starší 2 . místo, obě družstva postoupila na krajskou soutěž.

Tato krajská soutěž se uskutečnila dne 6.9.2014 , bylo to již tradičně

,,O pohár starosty KSHMSK“, tentokráte v Zátoru u Bruntálu.

MH soutěžili ve štafetě PD a PÚ. Mladší i starší družstvo se umístilo na shodně na 8.místě.

18.6.2014 se uskutečnilo vyhodnocení soutěže PO očima děti

Oceněni byli: Okresní kolo-literární práce- Alžběta.Kročková

Ludmila Kročková, Kamila Domesová, Soňa Slovíková, Barbora

Namyslová Okresní kolo-výtvarné práce- Marie Kročková

Krajské kolo-Literární práce- Ludmila Kročková, Barbora Namyslová Krajské kolo- výtvarné práce-Marie Kročková

28.6.2014 proběhlo na hřišti TJ Sokol Hrabová odpoledne s hasiči.

MH ukázali své dovednosti a zapojili se do soutěží pro děti.

4.10.2014 se uskutečnil branný závod ve Vratimově, zařazen do OL. BZ si odběhly dvě hlídky, 1mladší a 1 starší. Umístili se na předních místech mladší 2.místo, starší 3.místo.

11.10.2014 se konal ZPV a štafeta PD hry Plamen v Nové Vsi. Dopoledne běželi mladší a starší MH, odpoledne dorostenky a 1dorostenec.

Umístění- mladší štafeta PD 3.místo ZPV 3.místo

starší štafeta PD 5.místo ZPV 6.místo

dorostenky 3.místo, dorostenec O.Brát 1.místo

12.12.2014 se konala poslední schůzka MH v roce 2014. Děti byly relaxovat v solné jeskyni ZŠ. Poté se přesunuly do tělocvičny, kde bylo připravené občerstvení a stromečky, pod kterými byly dárky. Všechny děti dostaly dárky, popřály si mnoho úspěchů v Novém roce, aby byl opět tak skvělý jako všechny předtím a šly domů.

MH obdrželi dotaci od OSH Ostrava, ve výši 7.500Kč, na zakoupení zbylého materiálu k elektronické časomíře, aby mohla být plně funkční. Celkové náklady byly ve výši 11.011Kč.

V současné době se mladí hasiči připravují na soutěže v tělocvičnách, oddíl navštěvuje nyní 7 mladších, 8 starších, 6 dorostenek, 1 dorostenec.

Děti vede Hana Doležálková, Kateřina a Kristýna Zieglerová, Dagmar Slívová a Jaroslav Mintěl. Velký dík patří Ivaně Mintělové, Milanu Slívovi, Petru Doležálkovi, Tomáši Brátovi a Kamile Chlupaté za pomoc na soustředění a při jiných příležitostech.

Nám nezbývá než poděkovat i vedoucím za činnost, obětování volného času jak při přípravách, schůzkách a vlastních soutěžích.

Je rovněž možnost nahlédnout do kroniky MH, a fotografie na odkazu www stránek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *