Rok 2013

Také v roce 2013 se mladí hasiči a dorost pravidelně scházeli a připravovali na soutěže, zařazené do Ostravské ligy a současně také do celoroční hry Plamen.

A byly to následující akce

26.1.2013 proběhla v O-Michálkovicích soutěž v uzlové štafetě a motání hadic. Mladší se umístili na 1.místě a starší na 4.místě.

16.2.2013 se uskutečnila soutěž na domácí půdě v Hrabové. Soutěžilo se v uzlech a netradiční štafetě. Mladší se umístili na 2.místě a starší na 1.místě.

23.3.2013 se MH zúčastnili soutěže v Horních Datyních. Soutěžilo se ve střelbě,hadicové štafetě a uzlové štafetě. Opět se zúčastnily obě družstva.

Mladší skončili na 4.místě a starší 5.místě.

13.4.2013 proběhl pochoďák v Muglinově. Umístění mladší 1.místo a

5.místo.

Ve dnech 26.4.2013-28.4.2013 opět proběhlo hasičské soustředění na domácí půdě. A to na hřišti ZŠ Paskovská a v prostorách tělocvičen. Děti a dorost nacvičovaly všechny disciplíny na Plamen a hlavně PÚ. MH získaly také odbornosti Preventista Junior, Stojník Junior, Preventista a Kronikář.

Prozkoušení provedli za OORM Hana Doležálková, za SDH vedoucí Jaroslav Mintěl, strojník Petr Doležálek.

Odbornosti získaly tyto děti: mladší- Lidka Kročková, Katka Kolková,

Martin Drastich, Michal Lednický, Lucka Kučerová.

Starší- Soňa, Jana Slovíková, Kamila Domesová, Katka Šupčíková,Matěj Kučera.

4.5.2013 se uskutečnila soutěž ve Svinově. MH bojovali v PÚ a štafetě PD. Umístění mladší na 2.místě a starší na 4.místě.

11.5.2013 se zúčastnili soutěže v Pustkovci. Opět PÚ a štafeta 4x60m.

Umístění mladší na 6.místě a starší na 8.místě.

Dne 12.5.2013 MH uspořádali pro maminky a členky SDH Den matek. MH přednesli básničky, maminka a členky dostaly přáníčka, malý dárek a kytičku.

18.5.2013 se družstva zúčastnila závěrečného kola hry Plamen v Ostravě – Martinově. Družstvo mladších se umístilo na 2.místě,

družstvo starších na 9.místě.

19.5.2013 se dorostenci a dorostenky zúčastnili okresního kola.

Dorostenci se umístili na 3.místě a dorostenky na 2.místě.

25.5.2013 se uskutečnila soutěž v Polance. Tam se MH již tolik nedařilo, mladší skončili na 6.místě a starší na 10.místě.

1.6.2013 proběhla opět ukázka na Dětském dni v Hrabové.

Všechny děti měly možnost si vyzkoušet disciplíny s požární tématikou a zhlédnout hasičskou techniku.

8.6.2013 se uskutečnila soutěž v O-Třebovicích. Mladší skončili na 2.místě a starší na 4.místě.

9.6.2013 jsme byli pořadateli soutěže na domácí půdě v Hrabové. Mladší

skončili na 2.místě, starší na 7.místě, putovní pohár starosty obce

si odvezly Michálkovice.

22.6.2013 se konala poslední soutěž započtená do OL v Plesné. Mladší

skončili na krásném 1.místě,starším se nedařilo a obsadili až 10.místo.

Celkové umístění v letošním ročníku Ostravské ligy bylo moc pěkné Mladší soutěž vyhráli -1.místo a Starší obsadili 3.místo , a tím rovněž postup do krajského kola. To se konalo 31.8.2013 v Slavkově u Opavy. Děti soutěžily v štafetě 4x60m a PÚ. Mladší skončili na 6.místě a starší na 4.místě.

05.10.2013 se konal ZPV(závod pož.všestrannosti) ve Vratičově zařazený do OL, účast byla 2 hlídky, mladší obsadili 1.místo, starší 7.místo.

12.10.2013 ZPV zařazený do Plamene , účast 4 hlídky a 2 jednotlivci,

Mladší I ZPV 2.místo, štafeta 2.místo,

Mladší II ZPV 21.místo, štafeta 16.místo,

Starší ZPV 3.místo, štafeta 2.místo

Dorostenky ZPV 3.místo.

Jednotlivci Ondřej Brát 1. místo, Martin Doležálek 2.místo.

18.10.2013 si udělali MH brigádu kolem hasičárny, posekali trávu, vyčistili dlažbu kolem hasičárny, zkrášlili zeleň na plotě, uklidili garáž.

1.12.2013 mezi MH a jejich rodiče opět přišel Mikuláš, děti dostaly balíčky a navíc ještě jeden dárek jim udělal velkou radost. Za přispění financí z obce byla zakoupena elektronická časomíra.

20.12.2013 měly děti poslední schůzku v roce 2013 , kde dostaly dárky a přáníčka s přáním všeho nejlepšího v roce 2014.

MH se i v roce 2013 zapojili do soutěže PO očima děti. Jejich práce byly vyhodnoceny následně:

Okresní kolo – Literární kategorie L1- 1.místo Ludmila Kročková

„ L4- 1.místo Kristýna .Zieglerová

„ L4- 2.místo Petra Trtílková

Okresní kolo – Výtvarná kategorie ZŠ4 -1.místo Marie Kročková

Krajské kolo – Literární kategorie L4 – 1.místo Petra Trtílková

„ L4 – 2.místo Kristýna Zieglerová

Práce Petry Trtílkové a Marie Kročkové byly rovněž v republikovém kole, kde výborně reprezentovaly Hrabovou.

MH a dorost obdrželi dotaci ve výši 30.000Kč od ÚMOb Hrabová na činnost, nákup výzbroje a výstroje a rovněž na soutěže.

Oddíl MH navštěvuje v současnosti 13 mladších, 8 starších dětí a 5 dorostenek, 3 dorostenci a dále máme od nového roku 6 nováčků.

Děti vede Hana Doležálková, Kateřina a Kristýna Zieglerová, Dagmar Slívová a Jaroslav Mintěl. Velký dík patří Ivaně Mintělové, Milanu Slívovi,Petru Doležálkovi za pomoc na soustředění a při jiných příležitostech.

Nám nezbývá než poděkovat i vedoucím za činnost, obětování volného času jak při přípravách, schůzkách a vlastních soutěžích.

Je rovněž možnost nahlédnout do kroniky MH.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *