Rok 2012

Mladí hasiči se i nadále v roce 2012 pravidelně scházeli a připravovali na soutěže ať už zařazené do Ostravské ligy, anebo do hry Plamen.

Schůzky probíhaly v zimním období v tělocvičně, v letním období v hasičárně nebo u hasičárny, nácviky pak na hřišti ZŠ Paskovská, obvykle v pátky.

Z událostí vybírám následující:

14.1.2012 proběhla v O-Michálkovicích soutěž v uzlové štafetě.

Mladší se umístili na 4.místě a starší na 3.místě.

11.2.2012 se uskutečnila soutěž na domácí půdě v Hrabové v tělocvičně Základní školy. Soutěžilo se v uzlech a netradiční štafetě.

Mladší i starší družstvo se umístilo na 1.místě.

4.3.2012 se MH zúčastnili soutěže v Horních Datyních. Soutěžilo se ve střelbě, hadicové štafetě a uzlové štafetě. Opět se zúčastnily obě družstva. Mladší skončili na 5.místě a starší na 3.místě.

14.4.2012 se uskutečnil pochoďák v Muglinově. Umístění mladších 3.místo a starší 13.místo.

Ve dnech 28.4. -1.5.2012 bylo pro MH opět uskutečněno hasičské soustředění, tentokráte na domácí půdě v Hrabové. A to na hřišti ZŠ Paskovská a v prostorách tělocvičen. Děti nacvičovaly všechny disciplíny na Plamen, hlavně PÚ. MH získali také odbornosti a to Preventista Junior, Strojník Junior, Preventista a Kronikář. Prozkoušení provedli za OORM H.Doležálková, za SDH vedoucí D.Slívová, K.Zieglerová a Strojník P.Doležálek.

Odbornosti získaly tyto děti:mladší- L.Kučerová, M.Lednický, D.Slíva, L.Doležálek, F.Vašíček, starší- D.Piščák, M.Čoček, O.Brát, J.Chlupatá, M.Kročková.

6.5.2012 se uskutečnila soutěž ve Svinově. MH bojovali v PÚ a štafetě PD.Umístili se mladší na 5.místě a starší na 7.místě.

Dne 12.5.2012 se obě družstva MH zúčastnila PS v Pustkovci. MH nedařilo, umístění starší 13.místo, mladší 10.místo

Dne 13.5.2012 MH společně s vedoucími uspořádali pro maminky a starší členky SDH Den matek. MH zazpívali a přednesli básničky. Maminky a členky dostaly přáníčka, malý dáreček a růži.

19.5.2012 se družstva zúčastnila závěrečného kola Hry Plamen v O-Martinově. Na programu byla štafeta 4x60m, štafeta CTIF, PÚ CTIF, PÚ a 60m jednotlivci. Družstvo mladších se celkově umístilo v celoročním hodnocení na 8.místě a starší na 4.místě.

20.5.2012 se dorostenci a dorostenky zúčastnily okresního kola. Závodili v PÚ, štafetě 4x100m, 100m překážek a testech.

Dorostenci se umístili na 5.místě a dorostenky na 3.místě.

Dne 3.6.2012 se uskutečnila soutěž v Třebovicích. Tam se družstvům dařilo daleko lépe, mladší skončili na 1.místě a starší na 4.místě.

Dne 9.6.2012 proběhla na hřišti TJ Sokol Hrabová ukázka činnosti MH. Předvedla se obě družstva, mladší, starší, ale také smíšený dorost, předvedli PÚ s vodou. Akce se uskutečnila v rámci oslav Dne dětí, kterou pořádal náš sbor pod záštitou obce. Na této akci si měly možnost všechny děti vyzkoušet různé disciplíny s požární tématikou.

17.6.2012 se na domácí půdě v Hrabové uskutečnila PS o putovní pohár starosty obce. Obě družstva se této soutěže zúčastnila. Mladší se umístili na 3.místě a starším mohl starosta předat putovní pohár, neboť tuto soutěž vyhráli.

19.6.2012 jsme se zúčastnili vyhodnocení soutěže PO očima dětí, které se také v roce 2012 rovněž účastnily i naše děti.

Vyhodnocení se konalo na HZS O-Zábřeh, MH byli provedeni s hezkým výkladem stanicí a poté dostali ceny.

Odměněni byli: A.Kročková, V.Vašíčková, L.Kučerová, J.Chlupatá, M.Kročková, K.Zieglerová, K.Neužilová, K.Kuchařová.

Práce Karolíny Kuchařové opět postoupila do krajského kola a dokonce i do republikového kola, kde skončila na krásném 2.místě.

Dne 23.6.2012 se uskutečnila poslední soutěž započtená do Ostravské ligy a vyhodnocení OL, náš sbor se zúčastnil všech soutěží zařazených do ročníku OL. Umístění mladší 6.místo a starší 2.místo.

Celkové umístění v Ostravské lize Mladší–2.místo, Starší–3.místo a postup na krajskou pohárovou soutěž ,,O pohár starosty KSH MSK“

30.6.2012 byla uspořádána prohlídka HZS Fifejdy. MH viděli veškerou techniku, mohli si prolézt Polygon.

1.9.2012 se uskutečnila již zmíněná krajská pohárovka v Trojanovicích.

Děti soutěžily v nepříznivém počasí v štafetě PD a PÚ. Této soutěže se zúčastnily 3 nejlepší družstva mladších a starších z každého okresu MSK. Mladší skončili na 11.místě a starší na krásném 2.místě se stejným počtem bodu jako družstvo na 1.místě, kde ale rozhoduje PÚ a ten měl Tísek lepší.

6.10.2012 ZPV Vratimov, zúčastnily se dvě hlídky, mladší skončili na 1 místě a starší na 7.místě do OL to bylo 5.místo

13.10.2012 ZPV Plamen v Hošťákovicích, Běžela 1 hlídka mladších, 1hl.starších, 1hl.dorostenek a 1hl. dorostenců.Mladší a starší si také zaběhli štafetu PD. Umístění- mladší ZPV 2.místo štafeta 2.místo, starší ZPV 10.místo štafeta 4.místo, dorostenky 2.místo, dorostenci 5.místo

14.12.2012 se uskutečnila na sále HZ rozloučení s rokem 2012, aneb možná příjde i Mikuláš. Za účasti dětí a jejích rodičů, které vedoucí informovaly o aktivitách, termínech soutěží a činnostech jejich děti, rovněž přišel i Mikuláš. Děti dostaly balíčky a na závěr malý vánoční dárek.Ti starší mazáci dostali trička se znakem SDH a nápisem hasiči Hrabová a nováčci malého plyšáka.

Obdrželi jsme finanční dotaci od OÚ Hrabová ve výši 30.000Kč. Částka byla použita na zakoupení soutěžního nářadí pro MH a opravu terčů na PÚ.

V současné době navštěvuje oddíl MH 9mladších, 11starších, 3 dorostenky, 6 dorostenců a 8 nováčků.

Děti vede Hana Doležálková, navštěvuje oddíl MH 9 mladších, 11starších, 3 dorostenky, 6 dorostenců a 8 nováčků.

Dagmar Slívová, Kristýna a Kateřina Zieglerová, Jaroslav Mintěl. Velký dík patří také Ivaně Mintělové, Petru Doležálkovi. Věře Kročkové, Milanovi Slívovi, za pomoc při přípravě soutěží a akcí.

Nám nezbývá než poděkovat i vedoucím za činnost, obětování volného času jak při přípravách, schůzkách a vlastních soutěžích.

Je rovněž možnost nahlédnout do kroniky MH.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *