Rok 2011

Činnost mládeže za rok 2011

Oddíl MH a dorostu se připravoval na pohárové soutěže a okresní kolo hry Plamen.

Průběh činnosti

26.2.2011 se obě družstva MH již po několikáté zúčastnili halové soutěže v Havířově- neoficiální mistrovství ČR. Soutěžili ve štafetě PD, uzlové štafetě a štafetě 4x60m. Mladší se umístili na 18.místě a starší na 43.místě.

19.3.2011 soutěž Horní Datyně zařazena do OL Soutěžilo se ve střelbě, uzlové štafetě a hadicové štafetě. Umístění – mladší – 4.místo starší – 2.místo

16.4.2011 proběhl pochoďák v Muglinově, zařazen do OL, Umístění – mladší 9.místo starší 10.místo

Ve dnech 30.4 až 2.5.2011 se opět uskutečnilo hasičské soustředění v Budišově nad Budišovkou. Děti nacvičovaly i přes nepřízeň počasí disciplíny na Plamen, hlavně PÚ. Ukázaly svou odvahu v nočních hodinách. MH získali odbornosti a to Preventista junior, Kronikář a specializace Střelec. Prozkoušení provedli za OORM H.Doležálková, za SDH vedoucí K.Zieglerová, J.Mintěl a instruktorky K.Zieglerová a D.Slívová.

Odbornosti získaly tyto děti: K.Šupčíková, M.Kučera, D.Slíva, L.Doležálek, T.Sobota, M.Doležálek, M.Slíva, P.Trtílková, M.Kročková, J.Chlupatá

Soustředění se zúčastnilo 31dětí, 3 vedoucí a 2 instruktorky.

7.5.2011 PS O-Michálkovice Umístění: ML- štafeta 4×60 3.místo PÚ 1.místo celkově 1.místo ST- štafeta 4×60 4.místo PÚ 6.místo celkově 3.místo

15.5.2011 PS O- Pustkovec Umístění: ML-štafeta4x60 4.místo PÚ 1.místo celkově 1.místo

ST- štafeta 4×60 8.místo PÚ 7.místo celkově 7.místo

21.5.2011 Plamen O-Poruba, MH ukázali své výkony ve štafetě 4x60m, PÚ, štafetě CTIF, PÚ CTIF a 60m jednotlivci. Družstvo mladších se celkově umístilo v celoročním hodnocení všech disciplín na 4.místě a starší na krásném 3.místě.

22.5.2011 Dorost O-Poruba Zúčastnily se 2 dorostenky a družstvo dorostenců.

K.Zieglerová obsadila 5.místo, V.Tichánková 2.místo a postoupilana krajské kolo. Dorostenci se umístili na 4.místě.

4.6.2011 PS O – Krásné Pole Umístění: ML-štafeta na plovák 2.místo PÚ N celkově 7.místo

ST-štafeta na plovák 1.místo PÚ 8.místo celkově 4.m

5.6.2011 PS O-Třebovice Umístění: ML- štafeta na plovák 4.místo PÚ 1.místo celkově 1.m

ST- 3tafeta na plovák 2.místo PÚ 7.místo celkově 4.m

11.6.2011 Krajské kolo Třinec V.Tichánková se v kraji umístila na 12.místě.

M.Doležálek reprezentuje na kraji s družstvem MH z Michálkovic.MH kraj vyhráli a postoupili na MČR Hry Plamen.

19.6.2011 PS O-Hrabová Umístění:ML- štafeta na plovák 3.místo PÚ 4.místo celkově 3.m

ST-štafeta na plovák 5.místo PÚ 2.místo celkově 2.m

25.6.2011 PS O-Plesná Umístění:ML-štafeta na plovák 7.místo PÚ 4.místo celkově 7.m

ST-3tafeta na plovák 9.místo PÚ 2.místo celkově 6.místo

Družstva na tyto soutěže jezdily v tomto složení:

Mladší- Daniel Slíva, Lukáš Doležálek, Tomáš Sobota, Matěj Kučera, Lucie Kučerová,

Daniel Kuruc, Michael Lednický, Kateřina Šupčíková, Ludmila Kročková

Starší- Marie Kročková, Jana Chlupatá, Petra Trtílková, Kristýna Neužilová,

Karolína Kuchařová, Jana a Soňa.Slovíková, Martin Doležálek, Jiří Kroček

Dorostenci- Martin Doležálek, Jiří Kroček, Jiří Ocelka, David Firek, Vladimír Bílek, Tomáš Brát, Ondřej Báňa, Ondřej Lehečka

Všechny pohárové soutěže byly zařazeny do IV. ročníku Ostravské ligy.

V OL se starší umístili na 4.místě, mladší na 3.místě a postoupili do Krajského kola o pohár starosty KSH MSK.

3.9.2011 se uskutečnilo Krajské kolo v Rychvaldě. Naší MH mladší se této soutěže zúčastnili. Bojovali ve štafetě 4x60m a požárním útoku. Umístili se na 6.místě.

1.10.2011 ZPV Vratimov

Běžely 2 hlídky starších a 1 hlídky mladších. Umístění – ST I.-6.místo ST II.- 8.místo

ML – 2.místo

15.10.2011 ZPV a štafeta PD Šenov Běžely 2 hlídky starších, 1 hlídka mladších, 1 hlídka dorostenců a 1 hlídka smíšená (holky+kluk).

Umístění:

Starší I. – ZPV 10.místo štafeta PD 2.místo

Starší II.- ZPV 15.místo štafeta PD 20.místo

Mladší – ZPV 10.místo štafeta PD 4.místo

Dorostenci 3.místo

Dor. Smíšené 1.místo

Velmi úspěšní byli naši MH v soutěži PO očima děti. Ve výtvarné soutěži byli vyhodnoceni tito MH: Lukáš Doležálek, Daniel Kuruc, Marie Kročková, Karolína Kuchařová, Kristýna Zieglerová, Tomáš Brát.

V literární soutěži byla také vyhodnocena naše děvčata: Kristýna Neužilová a Karolína Kuchařová. Práce Karolíny Kuchařové postoupila do krajského kola a poté do republikového kola.V republikovém kole se její práce umístila na 2.místě.MH ukázali, že se dá vyhrávat i v jiných soutěžích.

V prosince 2011 se opět se uskutečnila Mikulášská besídka v naší hasičárně.

Děti dostaly od Mikuláše balíčky.

Oddíl MH obdržel dotaci od okresního SHČMS na nákup výzbroje. Byla zakoupena sada ROTT pro dorostence, v ceně 3.148Kč. Z pokladny SDH bylo uhrazeno 945Kč a OSH uhradilo 2.203Kč.

Obdrželi jsme také finanční dotaci od OÚ Hrabová. Byl zakoupen rozdělovač, sada Rott, kalhoty pro dorost a kladina pro dorost. MH obdrželi sponzorský dar od firmy KIK-TEXTIL- a to dvě sady sportovních dresů.

Nyní navštěvuje oddíl MH 10 mladších , 11 starších, 2 dorostenky a 8 dorostenců.

Schůzky probíhají vždy v pátek v klubovně hasičárny a v zimních měsících v tělocvičně ZŠ Paskovská.

Děti vede H.Doležálková, K.+K.Zieglerová, D.Slívová a J.Mintěl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *