Rok 2013

Zpráva velitele Jednotky SDH na úseku represe za r.2013

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Ostrava – Hrabová se schází každý pátek v klubovně hasičské zbrojnice, kde je prováděna odborná příprava, údržba výzbroje, výstroje a techniky a zároveň se probírají aktuální informace.

Během roku 2013 byla do jednotky nově zařazena Kristýna Zieglerová na pozici hasička a vyřazení z jednotky byli Jakub Stoško pro neplnění základních povinností člena JSDH a Jan Sobota pro nezájem o práci v jednotce.

David Krátký byl po úspěšném absolvování kurzu v ÚHŠ zařazen na pozici velitel družstva.

Martin Šír a Stanislav Mintěl byli zařazeni na pozici řidič – strojník.

V roce 2013 jsme se znovu zapojili do letních týdenních hotovostí k výjezdům na nebezpečný létající hmyz. Na těchto výjezdech se střídaly v týdenních cyklech čtyři jednotky dobrovolných hasičů a jedna jednotka profesionálních hasičů. Sloužili jsme šest týdenních hotovostí, během kterých jsme vyjeli k 28 zásahům na nebezpečný létající hmyz a ujeli jsme převážně vozidlem DA12 Avie 532 km.

Mimo těchto 28 výjezdů byla v roce 2013 jednotka povolána integrovaným bezpečnostním centrem k pěti požárům, jedné technické pomoci, dvakrát jsme řešili povodňové stavy, jednou odstraňovali nebezpečný stav a dvakrát jsme se zúčastnili námětového cvičení.

31. 1. 2013 v 02:41 nás Integrované bezpečnostní centrum povolalo k rozlévajícímu se potoku Zyf za areálem Unigeo.

5. 3. 2013 v 16:47 jsme vyjeli k požáru suché trávy pod místním hřbitovem.

22. 4. 2013 v 12:45 jsme byli povoláni k požáru travního porostu na břehu řeky Ostravice.

22. 5. 2013 v 19:51 vyjela JSDH k požáru osobního automobilu na kruhovém objezdu u Makra.

8. 6. 2013 v 13:27 hořel rozváděč na sloupu NN v ulici Hešova.

11. 6. 2013 v 9:07 byla JSDH povolána na námětové cvičení hořícího skladu výbušnin do Krmelína, místní části U Paleska.

13. 6. 2013 v 16:27 IBC povolalo jednotku na odstranění nebezpečného stavu, kdy v ulici Jezdiště se vyvrátil vzrostlý strom na zahradní chatku.

1. 7. 2013 v 9:26 byl jednotce vyhlášen poplach na zásah v ZŠ Paskovská 46. Až do pozdních odpoledních hodin zde probíhalo odčerpávání vody z narušeného vodovodního řádu, která zaplavila suterén školy.

16. 8. 2013 v 20:48 když jsme se vraceli ze zásahu na vosy, uviděli jsme ve Staré Bělé na ulici Blanické poraněnou srnku. Událost jsme nahlásili na IBC, provedli jsme odchyt poraněné srny a zvíře jsme předali hospodáři místního mysliveckého sdružení.

20. 9. 2013 od 17:03 jsme se zúčastnili námětového cvičení ve Staré Bělé na ulici Junácké v areálu bývalých skleníků.

31. 12. 2013 v 21:16 byl jednotce vyhlášen poplach na hořící kontejner u ÚMOb Hrabová. Jednotka nevyjela, protože nebyl k dispozici žáden řidič – strojník.

Od 6.8.2013 byla naše již bývalá CAS 25 LIAZ mimo výjezd a 2.10.2013 jsme cisternu odvezli na stanici č.1 do Zábřehu, kde si ji převzal nový majitel. My stále čekáváme na přidělení nové cisterny Tatra 815-7.

V roce 20113 bylo oběma vozidly ujeto 643 km při zásazích, 144 km při výcviku, 318 km při fyzické přípravě včetně soutěží a 305 km ostatních jízd, což je celkem 1410 najetých kilometrů.

Aktivita členů JSDH – rok 2013
Příjmení Jméno Funkce

Zásahy

Hotovosti

Odborná

Praktický

Školení

MINÁŘ Milan Velitel SDH

12

23

5

16

KRÁTKÝ David Velitel družstva

18

26

2

14

MINTĚL Jaroslav Velitel družstva

3

5

4

11

2

SÝKORA Petr Velitel družstva

14

12

3

3

1

BARON Ivo Řidič – strojník

8

18

3

16

DOLEŽÁLEK Pavel Řidič – strojník

4

4

1

DOLEŽÁLEK Petr Řidič – strojník

7

11

3

16

MINTĚL Stanislav Řidič – strojník

5

1

2

2

ŠÍR Martin Řidič – strojník

7

7

4

9

1

BRÁT Tomáš Hasič

20

43

2

14

1

CHLUPATÝ Jan Hasič

8

6

11

JANŠA Jiří Hasič
KOUTNÝ František Hasič

9

1

KROČEK Josef Hasič

5

5

2

10

4

MIKESKA Přemysl Hasič
SOBOTA Jan Hasič

2

1

STOŠKO Jakub Hasič
STRAŠÍK Rostislav Hasič

11

11

3

ZIEGLEROVÁ Kristýna Hasič

5

10

Všem aktivním členům jednotky patří uznání a poděkování za jejich obětavou činnost.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *