Rok 2016

Výjezd jednotky: Požár, průmyslové objekty, sklady

Průzkum za nulové viditelnosti

Údržba techniky

Sportujeme

Asistence u rozsvěcování vánočního stromu

Výjezd jednotky: Technická pomoc, Čerpání vody

Asistence při fotbalovém utkání

Školení OMP

Asistence u vypouštění lampiónů štěstí

Výjezd jednotky: Požár kontejneru

Výcvik první pomoci

Výjezd jednotky: Odstranění nebezpečných stavů

Práce s agregáty za tmy

Asistence při mezistáním fotbalovém utkání

Ostravská rallye 2016

Výjezd jednotky: Likvidace obtížného hmyzu

Výjezd jednotky: 4x likvidace hmyzu

Výjezd jednotky: 4x likvidace hmyzu

Výjezd jednotky: Likvidace hmyzu

Výjezd jednotky: 2x likvidace hmyzu

Výjezd jednotky: 3x likvidace hmyzu

Výjezd jednotky: 3x likvidace hmyzu

Výjezd jednotky: 5x likvidace hmyzu

Taktické cvičení: Požár stohu

Prevence-Školení zaměstnanců ZŠ

Statická a dynamická ukázka

Praktický výcvik – rozebírání konstrukcí

Výjezd jednotky: Požár, planý poplach

Výjezd jednotky: 2x likvidace hmyzu

Výjezd jednotky: 3x likvidace hmyzu

Výjezd jednotky: 2x likvidace hmyzu

Výjezd jendotky: 4x likvidace hmyzu

Výjezd jednotky: 2x likvidace hmyzu

Výjezd jednotky: 2x Likvidace hmyzu

Výjezd jednotky: Odstranění nebezpečných stavů

Návštěva IVC Jih

Výjezd jednotky: Požár pole

110. výročí založení SDH Kozmice

Výjezd jednotky: 3x likvidace hmyzu

Výjezd jednotky: 3x likvidace hmyzu

Výjezd jednotky: 3x Likvidace hmyzu

105. let založení SDH Darkovice

Technika na Dětském dni v Hrabůvce

Poplach v ZŠ Paskovská (2.6.2016)

Výjezd jednotky: Likvidace hmyzu (15.5.2016)

Školení jednotky-první pomoc a protichemické oděvy (13.5.2016)

Výjezd jednotky: 3x Likvidace hmyzu (12.5.2016)

Výjezd jednotky: 2x Likvidace hmyzu (7.5.2016)

Výcvik jednotky s agregáty (29.4.2016)

Výjezd jednotky: Požár RD (22.4.2016)

Výjezd jednotky: Planý poplach (13.4.2016)

Praktický výcvik OMP (25.3.-26.3.2016)

Výcvik OMP ve výškách na plošině (19.3.2016)

Fyzická příprava (19.2.2016)

Školení jednotky na nové agragáty (12.2.2016)

Kondiční jízdy (7.2.2016)

Výcvik: průzkum za nulové viditelnosti (29.1.2016)

Výjezd jednotky: Odstranění překážek (26.1.2016)

Nové výjezdové vozidlo (21.1.2016)